Кошкіна Наталія Василівна

КОШКІНА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
доктор технічних наук
Вчене звання:
cтарший науковий співробітник
Посада:
cтарший науковий співробітник
Рік народження:
1977
Стаж роботи:
18 років
Наукові напрямки роботи:
 • комп’ютерна стеганографія;
 • цифрові водяні знаки;
 • стеганоаналіз.
Основні наукові результати:
 • розроблені, обгрунтовані та досліджені стійкі в моделі пасивного порушника спектральні методи комп’ютерної стеганографії;
 • розроблені, обгрунтовані та досліджені методи маркування сигналів та зображень, стійкі до типових операцій обробки;
 • розроблені, обгрунтовані та досліджені методи стеганоаналізу для виявлення приховань, здійснених за допомогою поширеного стеганографічного програмного забезпечення.
Загальна кількість публікацій:
46 (з них 2 монографії)
Прикладні дослідження і впровадження:
 • створені програмні модулі для приховання даних в спектральній області одновимірних та двовимірних сигналів (ТОВ «Нова економіка»);
 • розроблені програмні комплекси розв’язання задач комп’ютерної стеганографії та стеганоаналізу (СБ України).
Нагороди:

лауреат премії Президента України для молодих вчених
(2012 р.); 

Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
Інша інформація:
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список наукових публікацій за останні роки

2013

 1. Кошкина Н.В. Выявление Hide4PGP вложений в аудиосигналах // Проблемы управления и информатики. – 2013. – № 3.– C. 151–156.

 2. Кошкина Н.В. Выявление в аудиосигналах скрытых сообщений, внедренных с помощью программы S-Tools // Захист інформації. – 2013. – № 4. – С. 316–326. 

 3. Кошкіна Н.В. Стійкі до активних атак методи комп’ютерної стеганографії // Вісник НАН України. – 2013. – № 4. – С. 61–66. 

 4. Кошкіна Н.В. Виявлення НЗБ-стеганографії на базі рядків матриці суміжності аудіосигналів // Праці міжнар. конф. “Питання оптимізації обчислень-XL”. – Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 134–135.

2014

 1. Zadiraka V., Koshkina N. Spectral methods of computer steganography problem decision // Methods of effective protection of information flows / edited by V. Zadiraka, Y. Nykolaichuk. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 96–120.

 2. Кошкина Н.В. Исследование применимости матрицы смежности для выявления стеганоаудиоконтейнеров // Проблемы управления и информатики. – 2014. – № 1 – C. 148–156.

 3. Кошкина Н.В. Стеганоанализ изображений в формате jpeg на базе атаки контрольным внедрением // Управляющие системы и машины. – 2014. – № 4. – С. 3–17. 

 4. Кошкина Н.В. Стеганоанализ бесключевых стеганосистем на основе атаки контрольным внедрением // Проблемы управления и информатики. – 2014. – № 6. – С. 137–144.

 5. Кошкіна Н.В. Стеганоаналіз цифрових зображень із застосуванням контрольного вкраплення // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – 2014. – C. 98–100.

2015

 1. Кошкина Н.В. Обзор и классификация методов стеганоанализа // Управляющие системы и машины. – 2015. – № 3. – С. 3–12. 

 2. Кошкіна Н.В. Методи стеганоаналізу з навчанням та класифікацією за характеристичними векторами // Праці міжнар. конф. “Питання оптимізації обчислень-XL”. - Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2015 – С. 153–154.

2016

 1. Задірака В.К., Кошкіна Н.В., Швідченко І.В. Комп’ютерній стеганографії 20 років // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. «Захист інформації і безпека інформаційних систем» (2–3 червня 2016 р.). – Львів, 2016. –
  С. 98–99.

Основні наукові публікації:

 1. Кошкина Н.В. Методы синхронизации цифровых водяных знаков // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 1. – С. 180188. 

 2. Кошкина Н.В. Внедрение ЦВЗ в аудиосигналы на основе пакетной вейвлет-декомпозиции и частотного маскирования // Искусственный интеллект. – 2010.– № 4. – C. 381387. 

Гнатів Лев Олексійович

ГНАТІВ ЛЕВ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
кандидат технічних наук
Вчене звання:
старший науковий співробітник
Посада:
старший науковий співробітник
Рік народження:
1952
Стаж роботи:
45 років
Наукові напрямки роботи:
 • цифрова обробка та кодування зображень і відео;
 • базисні системи ортогональних функцій;
 • швидкі ортогональні перетворення та вейвлети;
 • швидкі цілочисельні та вейвлет-перетворення.
Основні наукові результати:
 
 • розроблені нові швидкі цілочисельні косинусні та синусні перетворення різних розмірностей;
 • побудовані нові класи базисних систем ступінчастих функцій і фрактальних ступінчастих вейвлетів;
 • розроблені нові цілочисельні фрактальні ступінчасті мультивейвлети та їх перетворення із швидкими алгоритмами.
Загальна кількість публікацій:
85
Прикладні дослідження і впровадження:
16 авторських свідоцтв на винаходи (одне має серійне впровадження)
Нагороди:
заслужений винахідник СССР
Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
Інша інформація:
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список наукових публікацій за останні роки

2013

 1. Гнатів Л.О. Метод побудови швидких цілочисельних синусних перетворень для кодування зображень та intra прогнозування у відео кодуванні  Тези доповідей міжнар. конф. «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку». 2013 - Київ

 2. Гнатів Л.О., Луц В.К. Метод побудови моде-залежного швидкого роздільного цілочисельного ПКЛ для адаптивного кодування зображень і відео // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL): праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (30 вересня – 4 жовтня 2013 р.). – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 68–69.

 3. Гнатів Л.О. Метод побудови швидких цілочисельних косинусних перетворень великої розмірності для високоефективного кодування зображень і відео // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL): праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (30 вересня – 4 жовтня 2013 р.). – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 66–67.

 4. Гнатів Л.О., Луц В.К. Цілочисельне косинусне перетворення порядку 32 низької складності для високоефективного кодування зображень і відео // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL): праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (30 вересня – 4 жовтня 2013 р.). – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 70–71.

2014

 1. Гнатив Л. А., Целочисленные косинусные преобразования: методы построения новых быстрых преобразований порядка 8, 16 и их применение // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – №6. – С. 104–121.

2015

 1. Гнатів Л.О. Метод побудови сімейства ортонормованих базисних систем фрактальних мультивейвлетів на основі ступінчастих функцій // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича, 21 – 25 вересня 2015. – К., 2015. – С. 37–38.

 2. Гнатів Л.О. Нові цілочисельні фрактальні ступінчасті мультивейвлети і їх швидкі перетворення для високоефективного кодування зображень та відео        // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича, 21 – 25 вересня 2015. – К., 2015. – С. 39–40.

 3. Гнатів Л.О., Луц В.К. Високоефективне кодування зображень та відео на основі цілочисельних вейвлет-перетворень у базисі фрактальних кусково-лінійних ступінчастих функцій // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича, 21 – 25 вересня 2015. – К., 2015. – С. 41–42.

2016

 1. Гнатив Л.А.  Целочисленные косинусные преобразования для высокоэффективного кодирования изображений и видео // Кибернетика и системный анализ.– 2016. – №5. – C. 161-176.

 2. Гнатив Л.А. Метод построения простого целочисленного косинусного преобразования большой размерности для кодирования изображений и видео с высоким разрешением // Кибернетика и системный анализ.– 2016. – №6. – C. 143-155.

Задірака Валерій Костянтинович

ЗАДІРАКА ВАЛЕРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ

Академічне вчене звання:
академік НАН України
Науковій ступінь:
доктор фізико-математичних наук
Вчене звання:
професор
Посада:
завідуючий відділом оптимізації чисельних методів
Рік народження:
1941
Стаж роботи:
з 1963 року
Наукові напрямки роботи:
 • загальна теорія оптимальних алгоритмів;
 • цифрова обробка сигналів;
 • інформаційна безпека;
 • моделювання неперервних виробничих процесів.
Основні наукові результати:
 
 • здійснений комплексний підхід до оцінки якості наближеного розв’язку задач;
 • створена теорія обчислень перетворення Фур’є: побудовані оптимальні за точністю та швидкодією алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій з 42 класів підінтегральних функцій;
 • розроблені ефективні за швидкодією алгоритми обчислення криптопримітивів двоключової криптографії для звичайних та паралельних моделей обчислень;
 • запропоновані стійкі спектральні алгоритми розв’язання задач комп’ютерної стеганографії;
 • розроблені теоретичні основи створення комп’ютерних технологій розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики з заданими значеннями характеристик якості за точністю та швидкодією;
 • розроблена теорія тестування прикладного програмного забезпечення.
Загальна кількість публікацій:
>380 (з них 25 монографій, 5 підручників та навчальних посібників (з грифом МОН України) та 2 навчально-методичних видання).
Прикладні дослідження і впровадження:
 
 • створений програмно-апаратний комплекс арифметики багаторозрядних чисел «Арифметика» (Міністерство оборони України);
 • розроблений комплекс програм по розрахунку і оцінці основних ймовірнісних характеристик апроксимації функцій, розв’язанню ряду класів рівнянь, мінімізації функцій та математичного програмування (ПОМ-1) (Київський університет, обчислювальний центр Вірменської РСР, Обнінський енергетичний інститут);
 • розроблені комп’ютерні технології розв’язання задач комп’ютерної стеганографії (СБ України).
Нагороди:
 • премія В.М. Глушкова (2003);
 • почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007);
 • подяка з Ради національної безпеки і оборони України (2008);
 • Державна премія в галузі науки та техніки (2009);
 • подяка ВАК України;
 • подяка президії НАН України (2013);
 • Державна премія України в галузі освіти (2018);
 • пам'ятна відзнака на честь 100-річчя Національної академії наук України (2018);
 • почесна грамота Верховної Ради України (2018);
 • премія імені А.О. Дородніцина (2020).
Підготовка кадрів:
     19 кандидатів наук, 6 докторів наук.
Громадська/педагогічна діяльність:
 
 • заступник академіка-секретаря відділення інформатики Президії НАН України;
 • член експертної ради Департаменту атестації наукових кадрів МОН України;
 • заступник голови спеціалізованої вченої ради Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
 • член вченої ради Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;
 • член редколегії журналів: «Захист інформації», «Кибернетика и системный анализ», «Управляющие системы и машины» та наукових збірників «Компьютерная математика», «Математичне та комп’ютерне моделювання»;
 • професор факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та факультету ФІОТ Київського національного технічного університету України «КПІ»,
 • голова ДЕК у «КПІ».
Інша інформація:
заступник голови програмного комітету та голова організаційного комітету Міжнародних наукових форумів з питань оптимізації обчислень
h-index за даними
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ОСТАННІ РОКИ

2013

 1. Задирака В.К., Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Людвиченко В.А., Мельникова С.С. Эффективные по точности алгоритмы аппроксимации функций некоторых классов рядами Фурье // Проблемы управления и информатики. – 2013. – № 4. – С. 93–106. [Повний текст PDF]

 2. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В. Алгоритмічні основи підвищення інформаційної ефективності передачі даних в сенсорних мережах // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2013. – № 12. – С. 140–149. [Повний текст PDF]

 3. Задирака В.К., Кудин А.М. Облачные вычисления в криптографии и стенографии // КиСА. – 2013. – № 4. – С. 113–119. [Повний текст PDF]

 4. Задірака В.К. Оптимальне інтегрування швидкоосцилюючих функцій // Праці міжнародної наукової конференції „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)”, присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 98. [Повний текст PDF]

 5. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Бабич М.Д. Українська школа з оптимізації обчислень // Праці міжнародної наукової конференції „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)”, присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 14–15. [Повний текст PDF]

 6. Задірака В.К. Теорія обчислень та сучасні комп’ютерні технології // Сучасна інформатика: Проблеми, досягнення та перспективи розвитку: праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова, 12-13 вересня 2013. – К., 2013. – С. 89. [Повний текст PDF]

 7. Задирака В.К. Компьютерная технология интегрирования быстроосцилирующих функций с заданными значениями характеристик качества по точности и быстродействию // Искусственный интеллект. – 2013. – № 4. – С. 168–176. [Повний текст PDF]

 8. Задірака В.К., Коломис О.М., Луц Л.В., Людвиченко В.О., Мельникова С.С. Ефективні за точністю та швидкодією алгоритми апроксимації функцій одного класу з використанням кубічних сплайн-функцій // Сучасна інформатика: Проблеми, досягнення та перспективи розвитку: праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М.  Глушкова, 12-13 вересня 2013. – К., 2013. –  С. 90–92. [Повний текст PDF]

 9. Задірака В.К., Коломис О.М., Луц Л.В., Мельникова С.С. Ефективні за точністю алгоритми обчислення оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами // Искусственный интеллект. – 2013. – № 3. – С. 47–57. [Повний текст PDF]

 10. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В., Луц В.К. Оперативне розпізнавання фрагментів і комплексів сигналів та виділення об’єктів відеоданих засобами об’єктних систем безпровідних мереж // Искусственный интеллект. – 2013. – № 3. – С. 275–283. [Повний текст PDF]

 11. Задирака В.К., Мельникова С.С., Луц Л.В. Оптимальное интегрирование быстроосциллирующих функций в классе W2,N,L с использованием разных информационных операторов // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 2. – С. 83–93. [Повний текст PDF]

 12. Бабич М.Д., Задирака В.К. Координационное совещание научного форума «Вопросы оптимизации вычислений» // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 5. – С. 187. [Повний текст PDF]

2014

 1. Задирака В.К., Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Мельникова С.С. Оценки основных характеристик алгоритмов вычисления частотной характеристики линейной стационарной модели объекта управления на некоторых классах функций // Проблемы управления и информатики. – 2014. – № 1. – С. 97–109. [Повний текст PDF]

 2. Задирака В.К., Кудин А.М, Швидченко И.В. Стенография в облачных информационно-коммуникационных системах // Компьютерная математика. – 2014. – №1. – С. 54–60. [Повний текст PDF]

 3. Задірака В.К. Сучасні методи розв’язання задач інформаційної безпеки // Вісник НАН України. – 2014. – № 5. – С. 65–69. [Повний текст PDF]

 4. Задірака В.К. Про підходи до розв’язання “важких” задач обчислювальної та прикладної математики // Зб. наук. праць міжнар. наук. координац. наради “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2014)”. Тернопіль, 2014. – Вип. 9. – С. 16–18. [Повний текст PDF]

 5. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Луц Л.В., Луц В.К. Ефективні за швидкодією і точністю кодування методи оперативної обробки, кодування та передачі інформації для побудови бортових засобів мобільних роботів і рухомих систем // Искусственный интеллект. – 2014. – № 3. – С. 138–147. [Повний текст PDF]

 6. Zadiraka V., Shevchuk B. Methods and means of information computer networks security support // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 186–228. [Повний текст PDF]

 7. Zadiraka V. Improving of performance of two-key cryptography systems // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 67–95. [Повний текст PDF]

 8. Zadiraka V., Koshkina N. Spectral methods of computer steganography problem decision // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 96–120. [Повний текст PDF]

 9. Задірака В.К. Стратегії побудови оптимального за точністю наближеного розв’язку задачі в умовах невизначеності // Праці VII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2014. – С. 109. [Повний текст PDF]

 10. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Бабич М.Д. Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLI) (Координаційна нарада щодо проведення наукового форуму міжнародної школи-семінару ПОО-XLII) // Праці VII міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень». – Ужгород, УжНУ, 2014. – С. 228. [Повний текст PDF]

2015

 1. Задирака В.К., Кудин А.М., Швидченко И.В., Бределёв Б.А. Применение САРТСНА в компьютерной стеганографии // КИСА. – 2015. – Т. 51, № 5. – С. 149–156. [Повний текст PDF]

 2. Kudin A., Zadiraka V., Shvidchenko I., Bredelev B. Cryptographic and steganografic protocols for cloud systems // Computer technologies in information security. Ternopil: “Kart-blansh”. – 2015. – Р. 9–41. [Повний текст PDF]

 3. Zadiraka V., Yakymenko I., Kasianchuk M., Ivasyev S. Theoretical and numerical Krestenson’s basis and its application to problems of cryptographic protection and factorization of multidigit numbers // Computer technologies in information security. Ternopil: “Kart-blansh”. – 2015. – Р. 216–260. [Повний текст PDF]

 4. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В. Підвищення ефективності передачі інформації в моніторингових мережах на основі оптимізації обчислень в процесі кодування даних засобами об’єктних систем сенсорних мереж // Управляющие системы и машины. – 2015. – № 3. – С. 65–76. [Повний текст PDF]

 5. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Бабич М.Д. Українські наукові математичні форуми з оптимізації обчислень // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича, 21 – 25 вересня 2015. – К., 2015. – С. 11–12. [Повний текст PDF]

 6. Задірака В.К. Елементи теорії обчислень // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича, 21 – 25 вересня 2015. – К., 2015. – С.  13. [Повний текст PDF]

 7. Задірака В.К., Швідченко І.В. Шляхи підвищення стеганостійкості спектральних алгоритмів // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича, 21 – 25 вересня 2015. – К., 2015. – С. 150. [Повний текст PDF]

 8. Задирака В.К., Швидченко И.В. Влияние качества оценки погрешности округления стеганоалгоритма на его стойкость // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2015. – Вип. 12. – С. 101–112. [Повний текст PDF]

 9. Задірака В.К., Пашко І.А. Приховування інформації на основі фрактального алгоритму стиснення // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Комп’ютерні системи та компоненти. – 2015. –Т. 6, Вип. 2. – С. 42–48. [Повний текст PDF]

2016

 1. Задирака В.К., Кудин А.М., Селюх П.В., Швидченко И.В. Облачные технологии: новые возможности вычислительного криптоанализа // Проблемы управления и информатики. – 2016. – № 1. – С. 148–155. [Повний текст PDF]

 2. Сергиенко И.В., Задирака В.К., Бабич М.Д., Швидченко И.В. Вопросы оптимизации вычислений. Международная научная школа-семинар (ВОВ-XLII) в Закарпатье, посвященная 85-летию со дня рождения академика В.С. Михалевича // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 2. – С. 184–185. [Повний текст PDF]

 3. Терещенко А.Н., Задирака В.К. Оценка сложности операции умножения многоразрядных чисел в параллельной модели вычислений // Компьютерная математика. – 2016. – № 1. – С. 58–71. [Повний текст PDF]

 4. Задірака В.К. 50 років тематиці з оптимізації обчислень // Тези доп. VII міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» (21–22 квітня 2016 р.). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. – С. 74–76. [Повний текст PDF]

 5. Задірака В.К., Бабич М.Д., Швідченко І.В. Про міжнародні наукові форуми з проблем оптимізації обчислень // Тези доп. VII міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» (21–22 квітня 2016 р.). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. – С. 77–79. [Повний текст PDF]

 6. Задірака В.К., Кошкіна Н.В., Швідченко І.В. Комп’ютерній стеганографії 20 років // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. «Захист інформації і безпека інформаційних систем» (2–3 червня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 98–99. [Повний текст PDF]

 7. Терещенко А.Н., Задірака В.К. Швидке обчислення циклічної згортки багаторозрядних чисел на основі ШПФ у паралельній моделі обчислень // Матеріали XVI Міжнародної науково-технічної конференції AIIS’2016. Штучний інтелект та інтелектуальні системи (28 – 30 листопада 2016 р.). – 2016. – С. 103–112. [Повний текст PDF]

2017

 1. Теорія розривних сплайнів та її застосування в комп’ютерній томографії / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, Ю.І. Першина. – К.: Наук. думка, 2017. – 314 с. [Повний текст PDF]

 2. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій із застосуванням нових інформаційних операторів: монографія / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, О.П. Нечуйвітер. – К.: Наук. думка, 2017. – 336 с. [Повний текст PDF]

 3. Задирака В.К., Кудин А.М. Новые модели и методы определения стойкости систем защиты информации // Кибернетика и системный анализ. – 2017. – № 6. – С. 176–184. [Повний текст PDF]

 4. Луц Л.В., Задірака В.К. Елементи комп’ютерної технології розв’язування задачі наближеного інтегрування швидкоосцилюючих функцій з виявленням і уточненням апріорної інформації // Компьютерная математика. – 2017. – № 1. –  С.  140–149. [Повний текст PDF]

 5. Луц Л.В., Задірака В.К. Наближене інтегрування швидкоосцилюючих функцій з виявленням і уточненням апріорної інформації // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2017. – Вип. 15. – С. 100–105. [Повний текст PDF]

 6. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Наукова тематика міжнародних математичних форумів з питань оптимізації обчислень // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2017. – Вип. 15. –  C. 189–193. [Повний текст PDF]

 7. Задірака В.К. Оптимальне інтегрування швидкоосцилюючих функцій // Міжнародна наукова конференція “Сучасна інформатика. Проблеми, досягнення та перспективи розвитку”, присвячена 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2017. – С. 67. [Повний текст PDF]

2018

Zadiraka V.K., Kudin A.M., Shvidchenko I.V., Seliukh P.V., Komada P., Kalizhanova A. Security estimates updating of asymmetric cryptosystems for modern computing // Recent Advances in Information Technology: Proceedings of the 13th Warsztaty Doktoranckie Conference (WD 2016), June 11-13, 2016, Lublin, Poland, and the 13th International Conference on Measurement and Control in Complex Systems (MCCS 2016), October 3-6, Vinnytsia, Ukraine, 2018. – P. 1–12. [Повний текст PDF]

Сергиенко И.В., Задирака В.К., Швидченко И.В. Вопросы оптимизации вычислений. Международная научная конференция (ВОВ-XLIV), посвященная 60-летию со дня основания Института кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – № 1. – С. 193–194. [Повний текст PDF]

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Розширене засідання семінару «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах» та Координаційна нарада «Питання оптимізації обчислень» (ПОО-XLV) // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – № 4. – С. 191–192. [Повний текст PDF]

Терещенко А.Н., Задирака В.К. Параллельное сложение на основе векторных операций // Штучний інтелект. – 2018. – №2. –  С. 122–137.  [Повний текст PDF]

Терещенко А.М., Задірака В.К.  Ефективні за швидкодією алгоритми обчислення криптопримітивів у різних моделях обчислень // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції "Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства (ЮПІС-2018)". – Івано-Франківськ, 2018. – С. 53–62.

Задірака В.К. Оптимальне інтегрування швидкоосцилюючих функцій для інтерполяційних класів підінтегральних функцій // Тези доповідей 8-ї Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України та 100-річчю Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – С. 65–66.   [Повний текст PDF]

 2019

Задірака В.К. Застосування резервів оптимізації обчислень для розв’язання складних задач // Кибернетика и системный анализ. – 2019. – № 1. – С. 51–67.

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Від теорії похибок до сучасних комп’ютерних технологій // Збірник «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки». - 2019. - вип. 19. - С. 142-148. DOI: 10.32626/2308-5878.2019-19.142-148. [Повний текст PDF]

Задірака В.К., Луц Л.В. Елементи теорії оптимального інтегрування швидкоосцилюючих функцій на класах функцій // Збірник «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки». - 2019. - вип. 19. - С.22-28. DOI: 10.32626/2308-5878.2019-19.22-28. [Повний текст PDF]

Самойленко А.М., Задірака В.К., Летичевський О.А. та інші. Владислав Кирилович Дзядик (до 100-річчя від дня народження) // Український математичний журнал. - 2019. - Т. 71, №2. - C. 147-150. [Повний текст PDF]

 2020

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Міжнародний науковий симпозіум «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)», присвячений 50-річчю першого симпозіума та літньої математичної школи з питань точності та ефективності обчислювальних алгоритмів // Кибернетика и системный анализю. - 2020. - № 1. - С. 195-196. 

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Теорія обчислень: від гарантованих оцінок похибок до сучасних комп'ютерних технологій // Вісн. НАН України. - 2020. - № 1. - С. 56-61. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2020.01.056. [Повний текст PDF]

Задірака В.К., Швідченко І.В. До питання точності наближеного розв’язку задачі // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління” (ICSM-2020). – Надвірна, 2020. – С. 27–29.

Задірака В.К., Луц Л.В., Швідченко І.В. Оптимальне чисельне інтегрування. Cybernetics and Computer Technologies. 2020. 4. С. 47–64. https://doi.org/10.34229/2707-451X.20.4.4

2021

Задірака В.К., Швідченко І.В. Елементи теорії тестування якості прикладного програмного забезпечення // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп'ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління” (ICSM-2021), 27-28 травня 2021 р. – Надвірна, 2021. – С. 23-24.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Задирака В.К. Теория вычисления преобразования Фурье. – Киев: Наук. думка, 1983. – 215 с.

 2. Задирака В.К., Мельникова С.С. Цифровая обработка сигналов. – Киев: Наукова думка, 1993. – 294 с.

 3. Задірака В.К., Олексюк О.С. Комп'ютерна криптологія: Підручник. – Київ, 2002. – 504 с.

 4. Задірака В.К., Олексюк О.С. Комп’ютерна арифметика багаторозрядних чисел: Наукове видання. – Київ, 2003. – 264 с.

 5. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Литвин О.М., Мельникова С.С., Нечуйвітер О.П. Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування. Т. 1. Алгоритми. – 447 с., Т. 2. Застосування. – 348 с. – К.: Наук. думка, 2011.

 6. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Литвин О.М. Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання. – К.: Наук. думка, 2012. – 400 с.

 
 

Історія відділу

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
про відділ № 140 «Оптимізація чисельних методів»
(завідувач відділом академік НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор Задірака В.К.)

12 квітня 1988 року на базі відділу № 370 «Теорія обчислень» (завідувач відділом Іванов В.В.) було створено дві лабораторії, одна з яких носила назву «Оптимізація чисельних методів».

У подальшому, на базі цієї лабораторії, у січні 1992 року був створений відділ «Оптимізація чисельних методів» № 140 для проведення досліджень у наступних напрямках:

 • розробка теоретичних основ та методів побудови ефективних (у тому числі оптимальних) за точністю та швидкодією алгоритмів розв’язку типових класів задач обчислювальної та прикладної математики з урахуванням сучасних тенденцій розвитку ЕОМ;
 • розробка та впровадження діалогових систем, пакетів прикладних програм розв’язку задач з потрібними характеристиками якості;
 • розробка та впровадження автоматизованої системи тестування якості прикладного програмного забезпечення.

Відділ був створений у кількості 14 чоловік.

Зараз у відділі працює 10 співробітників. Серед них один академік НАН України, доктор фізико-математичних наук і сім кандидатів наук.

19 лютого 2016 року до відділу приєднали неструктурну лабораторію методів математичного моделювання процесів екології та енергетики № 141 у кількості 8 співробітників (серед них два доктори та чотири кандидати наук). Зав. лабораторією – доктор фізико-математичних наук Гладкий А.В.

При виконанні бюджетних (фундаментальних та прикладних) тем різного рівня, а також договірних робіт у відділі досліджуються проблеми пов’язані з теорією оцінок якості наближеного розв’язку задачі, розробкою загальної теорії оптимальних алгоритмів, створенню методів розв’язання задач інформаційної безпеки та дистанційного моніторингу об’єктів.

Класами задач обчислювальної та прикладної математики, які досліджувались і досліджуються є:

 • загальна теорія оптимальних алгоритмів (Задірака В.К., Березовський А.І.);
 • інтегрування швидкоосцилюючих функцій (Задірака В.К., Мельникова С.С.,
  Луц Л.В.);
 • цифрова обробка сигналів та зображень (Задірака В.К., Мельникова С.С.,
  Гнатів Л.О., Шевчук Б.М.);
 • нелінійні операторні та функціональні рівняння з багатьма ізольованими розв’язками (Бабич М.Д., Шевчук Л.Б.);
 • спеціальні системи звичайних диференціальних рівнянь (Бесараб П.М.);
 • випуклі та багатоекстремальні задачі оптимізації (Бабич М.Д., Людвиченко В.О.);
 • аналіз та прогнозування великомасштабних соціально-економічних та технічних проектів (Стобець Т.Я.);
 • створення криптостійких та стеганостійких систем захисту інформації
  (Задірака В.К., Березовський А.І., Шевчук Л.Б., Кошкіна Н.В., Швідченко І.В., Нікітіна О.Ю.);
 • тестування якості прикладного програмного забезпечення (Задірака В.К.,
  Бабич М.Д., Людвиченко В.О., Березовський А.І., Бесараб П.М.).

Серед прикладних робіт варто виділити наступні:

 • створено програмно-апаратний комплекс арифметики багаторозрядних чисел «Арифметика» для підвищення продуктивності систем двоключової криптографії;
 • розроблено набір пакетів програм «ПОМ-1» розв’язання задач обчислювальної математики з діагностикою якості наближених розв’язків задач;
 • розроблено комп’ютерну технологію розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики із заданими значеннями характеристик якості;
 • розроблено технологію оперативної багатофункціональної обробки інформації в комп’ютерних мережах тривалого моніторингу станів об’єктів.

Відділ є одним з організаторів проведення (з 1969 р.) наукових форумів «Питання оптимізації обчислень», яких Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України на березень 2016 року провів 42.

Відділ підтримує наукові контакти з Інститутом математики НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським національним технічним університетом «КПІ», СБ України, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна (м. Харків), Українською інженерно-педагогічною академією (м. Харків), Інститутом фізики НАН України (м. Київ), Люблінським політехнічним інститутом (м. Люблін, Польща), Інститутом механіки і прикладної інформатики університету імені Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща) та іншими науковими установами.

Історія наукових форумів "Питання оптимізації обчислень"

ІСТОРІЯ НАУКОВИХ ФОРУМІВ
ПИТАННЯ ОПТИМІАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ

 1. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Бабич М.Д. Питання оптимізації обчислень (1969–2009) (симпозіуми, конференції, школи, семінари, координаційні наради): зб. наук.-метод. та навч.-орг. матеріалів. 2-ге вид., доповн. – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2009. – 187 с.

 2. Історичні моменти наукових форумів (фото-презентація)