Нікітіна Ольга Юріївна

НІКІТІНА ОЛЬГА ЮРІЇВНА

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання:
Посада:
науковий співробітник
Рік народження:
1979
Стаж роботи:
з 2006 року
Наукові напрямки роботи:
 • інформаційна безпека, стеганографія в цілому;
 • захист цифрової інтелектуальної власності, цифрові водяні знаки;
 • прихована передача даних, стеганографічний аналіз;
 • цифрова обробка сигналів та зображень.
Основні наукові результати:
 
 • розроблено стеганографічний метод вкраплення цифрових водяних знаків, що використовує фазовий спектр. Метод базується на проведених фундаментальних дослідженнях фазового спектру Фур’є сигналу у векторній площині, результатом яких є сформульовані та доведені теореми. Розроблене прикладне програмне забезпечення для маркування сигналів цифровими водяними знаками. Представлена розробка не має аналогів в Україні, її ефективність підтверджена актом впровадження;
 • розроблено комплексний підхід до стеганоаналізу контейнерів створених за допомогою програмного засобу mp3stego. На його основі створено діючий макет спеціального програмного забезпечення для стеганоаналізу файлів формату MPEG-1 Layer 3 (відомого як mp3).
Загальна кількість публікацій:
12
Прикладні дослідження і впровадження:
 • розроблені системи цифрових водяних знаків направлені на захист цифрової інтелектуальної власності в рамках циклу науково-дослідних робіт за грантами молодих учених НАН України (2007–2012 рр.);
 • розроблені комп’ютерні технології розв’язання задач комп’ютерної стеганографії (СБ України).
Нагороди:

лауреат премії Президента України для молодих вчених
(2012 р.); 

Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
Інша інформація:
учать в організації та проведенні Міжнародних наукових форумів з питань оптимізації обчислень (2007–2013 рр.)
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Луц Василь Костянтинович

ЛУЦ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
Вчене звання:
Посада:
молодший науковий співробітник
Рік народження:
1974
Стаж роботи:
з 2003 року
Наукові напрямки роботи:
 • загальна теорія оптимальних алгоритмів;
 • цифрова обробка та кодування сигналів, зображень та відео на основі швидких цілочисельних косинусних та синусних перетворень;
 • інформаційна безпека;
 • кластерний аналіз, розпізнавання об’єктів;
 • узагальнена теорія інформації, оцінка, стиск і масштабування інформації;
 • динамічні системи відліку і базисні системи.
Основні наукові результати:
 • розроблені нові підходи до побудови базисних систем та динамічних систем відліку;
 • розроблений модифікований сігма-фільтр для фільтрації зображень;
 • розроблюється новий формат зображень зі змінною роздільною здатністю та розрядністю.
Загальна кількість публікацій:
20
Прикладні дослідження і впровадження:
розроблені програми фільтрації зображень та зменшення розрядності відеоданих
Нагороди:
Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
 
Інша інформація:
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список наукових публікацій за останні три роки

2013

 1. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В., Луц В.К. Оперативне розпізнавання фрагментів і комплексів сигналів та виділення об’єктів відеоданих засобами об’єктних систем безпровідних мереж // Искусственный интеллект. – 2013. – № 3. – С. 275–283. 

 2. Гнатів Л.О., Луц В.К. Метод побудови моде-залежного швидкого роздільного цілочисельного ПКЛ для адаптивного кодування зображень і відео // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL): праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (30 вересня – 4 жовтня 2013 р.). – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 68–69.

 3. Гнатів Л.О., Луц В.К. Цілочисельне косинусне перетворення порядку 32 низької складності для високоефективного кодування зображень і відео // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL): праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (30 вересня – 4 жовтня 2013 р.). – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 70–71.

2014

 1. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Луц В.К. Ефективні за швидкодією і точністю кодування методи оперативної обробки, кодування та передачі інформації для побудови бортових засобів мобільних роботів і рухомих систем // Искусственный интеллект. – 2014. – № 3. – С. 138–147. 

2015

 1. Гнатів Л.О., Луц В.К. Високоефективне кодування зображень та відео на основі цілочисельних вейвлет-перетворень у базисі фрактальних кусково-лінійних ступінчастих функцій // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича (21–25 вересня 2015 р.) – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2015. – С. 41–42.

2016

 1. Луц В.К. Розробка перетворень з властивостями фільтрації // Праці VIIІ-ї міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень” (26 вересня – 1 жовтня 2016 р., м. Ужгород). - 2016. - С. 166.

Кондратенко Ольга Сергіївна

КОНДРАТЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
Вчене звання:
Посада:
головний інженер-програміст
Рік народження:
1940
Стаж роботи:
54 роки
Наукові напрямки роботи:
 • розробка типової програми первісної обробки польотного матеріалу при використанні магнітного накопичувача К-60-41для ЕОМ “Дніпро-2”;
 • розробка та складання алгоритму типової діалогової управляючої програми для ряду пакетів прикладних програм розв’язування задач обчислювальної математики;
 • розробка та доведення до програмної реалізації відповідних алгоритмів з питань оптимізації по швидкодії обчислення оцінки взаємно-кореляційних функцій випадкових процесів, що ввійшли в комплекс програм ПОМ-1 та ЦОС-1 та здані Міжвідомчим комісіям в Державний фонд алгоритмів та програм;
 • розробка пакетів програм розв’язку на ЕС ЕОМ: задач цифрової обробки дискретних сигналів та багатоекстремальних задач оптимізації з гарантованою точністю (ГЛОМІН);
 • розробка системи тестування якості прикладного програмного забезпечення;
 • розробка елементів теорії побудови ефективних алгоритмів обчислення -розв’язків деяких класів задач обчислювальної та прикладної математики;
 • загальна теорія оптимальних алгоритмів;
 • цифрова обробка сигналів;
 • теорія тестування якості обчислювальних алгоритмів та оцінок їх характеристик.
Основні наукові результати:
 
 • дослідження з розробки ефективних за складністю алгоритмів наближеного розв’язування задач цифрової обробки сигналів та зображень;
 • розроблені теоретичні основи створення комп’ютерних технологій розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики з заданими значеннями характеристик якості за точністю та швидкодією;
 • розроблена теорія тестування оцінок кореляційних функцій.
Загальна кількість публікацій:
16
Прикладні дослідження і впровадження:
 
створений комплекс програм ПОМ-1 та ЦОС-1, куди ввійшли алгоритми з питань оптимізації по швидкодії обчислення оцінки взаємно-кореляційних функцій випадкових процесів по розрахунку і оцінці основних ймовірнісних характеристик апроксимації функцій, розв’язанню ряду класів рівнянь, мінімізації функцій та математичного програмування (Державний фонд алгоритмів та програм, Київський університет, обчислювальний центр Вірменської РСР, Обнінський енергетичний інститут)
Нагороди:
Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
Інша інформація:
 
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові публікації:

 1. Задирака В.К., Кондратенко О.С. Оптимизация по быстродействию методов секционирования вычисления оценок корреляционных функций // Кибернетика. – 1983. – № 3. – С. 72–75, 86.

 2. Комплекс программ по расчету и оценке основных вероятностных характеристик, аппроксимации функций, решению ряда классов особых уравнений, минимизации функций и математическому программированию (ПОМ-1) / В.В. Иванов, М.Д. Бабич, П.Н. Бесараб, В.К. Задирака, Кондратенко О.С. и др. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР. – Киев, 1986. – 1235 с. – Деп. в ГосФАП 14.02.1986, №50860000156.

 3. Задирака В.К., Кондратенко О.С., Мельникова С.С. Анализ точности алгоритмов вычисления некоторых оценок корреляционных функций с использованием БПФ // Кибернетика. – 1990. – № 2. – С. 105–109.

 4. Абдикаликов К.А., Задирака В.К., Кондратенко О.С., Мельникова С.С. Эффективные по быстродействию алгоритмы вычисления оценок корреляционных функций сигналов большой размерности // Кибернетика. – 1991. – № 3. – С. 78–81.

 5. Задирака В.К., Кондратенко О.С., Людвиченко В.А., Маланюк Я.Б. О диалоговых системах ППП решения классов задач вычислительной математики // УСиМ, -1993, -N2, 0,9 стр.

 6. Задирака В.К., Кондратенко О.С., Людвиченко В.А., Маланюк Я.Б. О диалоговых управляющих программах ППП решения задач вычислительной математики с требуемыми характеристиками качества // Управляющие системы и машины. – 1993. – № 2. – С. 39–44.

 7. Березовский А.И., Кондратенко О.С. О выявлении и уточнении априорной информации // УСиМ. – 1997. – № 6. – С. 17–22. 

Луц Лілія Володимірівна

ЛУЦ ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
 
Вчене звання:
Посада:
старший науковий співробітник
Рік народження:
1972
Стаж роботи:
з 2001 року
Наукові напрямки роботи:
 • загальна теорія оптимальних алгоритмів;
 • цифрова обробка сигналів та зображень;
 • теорія тестування якості обчислювальних алгоритмів та оцінок їх характеристик.
Основні наукові результати:
 
 • побудовані ефективні за точністю та швидкодією алгоритми апроксимації функцій деяких класів рядами Фур’є та інтегрування швидко осцилюючих функцій та отримані оцінки їх характеристик якості;
 • визначені оптимальні параметри обчислювальних алгоритмів для знаходження ε-розв’язку задачі апроксимації та наближення функцій та інтегрування швидкоосцилюючих функцій;
 • розроблені ефективні за точністю та швидкодією алгоритми обчислення оцінок динамічних та імовірнісних характеристик об’єктів керування;
 • розроблені КТ розв’язання задач обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій деяких класів та обчислення оцінок динамічних та імовірнісних характеристик об’єктів керування із заданими значеннями характеристик якості.
Загальна кількість публікацій:
23
Прикладні дослідження і впровадження:
Нагороди:
Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
 
Інша інформація:
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список наукових публікацій за останні роки

2013

 1. Задирака В.К., Мельникова С.С., Луц Л.В. Оптимальное интегрирование быстроосциллирующих функций в классе W2,N,с использованием разных информационных операторов // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 2. – С. 83–93.

 2. Задирака В.К., Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Людвиченко В.А., Мельникова С.С. Эффективные по точности алгоритмы аппроксимации функций некоторых классов рядами Фурье // Проблемы управления и информатики. – 2013. – № 4. – С. 93–106.

 3. Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Людвиченко В.А., Мельникова С.С.  Оценки  вычислительной сложности некоторых алгоритмов аппроксимации функций рядами Фурье с заданной точностью // Управляющие системы и машины. – 2013. – № 5. – С. 14–26.

 4. Задірака В.К., Коломис О.М., Луц Л.В., Мельникова С.С. Ефективні за точністю алгоритми обчислення оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами // Искусственный интеллект. – 2013. – № 3. – С. 47–57.

 5. Задірака В.К., Коломис О.М., Луц Л.В., Людвиченко В.О., Мельникова С.С. Ефективні за точністю та швидкодією алгоритми апроксимації функцій одного класу з використанням кубічних сплайн-функцій // «Сучасна інформатика: Проблеми, досягнення та перспективи розвитку»: праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (12–13 вересня 2013 р.). – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 90–92.

 6. Коломис О.М., Луц Л.В. Два підходи до побудови оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами // «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)»: праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (12–13 вересня 2013 р.). – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 129–131.

2014

 1. Задирака В.К., Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Мельникова С.С. Оценки основных характеристик алгоритмов вычисления частотной характеристики линейной стационарной модели объекта управления на некоторых классах функций // Проблемы управления и информатики. – 2014. – № 1. – С. 97–109.

 2. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Луц Л.В., Луц В.К. Ефективні за швидкодією і точністю кодування методи оперативної обробки, кодування та передачі інформації для побудови бортових засобів мобільних роботів і рухомих систем // Искусственный интеллект. – 2014. – № 3. – С. 138–147.

2015

 1. Коломис О.М., Луц Л.В. Алгоритм обчислення оцінок спектральної щільності // «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII)»: праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича (21–25 вересня 2015 р). – 2015. – С. 45–46.

2016

 1. Коломис О.М., Луц Л.В. Ефективні за швидкодією алгоритми обчислення оцінок взаємно кореляційних функцій послідовностей різної довжини //  Математичне та комп’ютерне моделювання. – 2016. – Вип. 13. – C. 91–99.
 2. Коломис О.М., Луц Л.В. Алгоритми обчислення оцінок взаємно кореляційних функцій // Праці VIIІ-ї міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”, присвяченої 80-річчю академіка І.В. Сергієнка та 50-річчю математичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (26 вересня –1 жовтня 2016 р., м. Ужгород). – 2016. –  C. 145–146.

Шевчук Богдан Михайлович

ШЕВЧУК БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
cтарший науковий співробітник
Вчене звання:
кандидат технічних наук
Посада:
провідний науковий співробітник
Рік народження:
1955
Стаж роботи:
43 роки
Наукові напрямки роботи:
 • розробка методів та алгоритмів оперативної обробки, кодування та захищеної передачі інформації в радіомережах (сенсорних, локально-регіональних, мікросупутникових);
 • методи та алгоритми оперативного компактного кодування моніторингових сигналів та відеоданих;
 • методи та алгоритми захисту інформації в радіомережах;
 • методи та алгоритми передачі високоінформативних та захищених пакетів інформації в радіомережах;
 • побудова інформаційно-ефективних абонентських та об’єктних систем моніторингових радіомереж широкого застосування (телемедичних, промислових, для організації надійної та захищеної передачі інформації між мобільними роботами, рухомими системами і безпілотними апаратами);
 • побудова інтелектуальних безпровідних сенсорів  та відеосенсорів.
Основні наукові результати:
теорія та технологія побудови інформаційно-ефективних радіомереж , систем та пристроїв
Загальна кількість публікацій:
87
Прикладні дослідження і впровадження:
експериментальна система дистанційного моніторингу об’єктів і процесів у ливарному виробництві
Нагороди:
медаль імені Ю. Кондратюка
Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
доцент НТТУ “КПІ” (2008-2009 рр.);
академія праці, соціальних відносин і туризму (2009-2011 рр.)
Інша інформація:
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових публікацій за останні роки

2013

 1. Шевчук Б.М. Системний підхід до вирішення проблем оптимізації обчислень засобами об’єктних систем сенсорних мереж // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2013. – № 1. – С. 88–95.

 2. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В., Луц В.К. Оперативне розпізнавання фрагментів і комплексів сигналів та виділення об’єктів відеоданих засобами об’єктних систем безпровідних мереж // Штучний інтелект. – 2013. – № 3. – С. 275–283.

 3. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В. Алгоритмічні основи підвищення інформаційної ефективності передачі даних в сенсорних мережах // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2013. – № 12. – С. 140–149.

2014

 1. Шевчук Б.М. Оптимизированные по быстродействию и точности кодирования методы и алгоритмы повышения информационной эффективности абонентских систем беспроводных сетей // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – № 6. – С. 137–151.

 2. Николайчук Я.Н., Шевчук Б.М., Воронич А.Р., Заведюк Т.О., Гладюк В.М. Теория надежной защищенной передачи данных в сенсорных и локально-региональных сетях // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – № 2. – С. 161–174.

 3. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Луц Л.В., Луц В.К. Ефективні за швидкодією і точністю кодування методи оперативної обробки, кодування та передачі інформації для побудови бортових засобів мобільних роботів і рухомих систем // Штучний інтелект. – 2014. – № 3. – С. 138–147.

 4. Zadiraka V., Shevchuk B. Methods and means of information computer networks security support // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 186–228.

2015

 1. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В. Підвищення ефективності передачі інформації в моніторингових мережах на основі оптимізації обчислень в процесі кодування даних засобами об’єктних систем сенсорних мереж // УСіМ. – 2015. – №3. – С. 6571. 

 2. Шевчук Б.М., Резаі В., Зінченко В.П. Адаптивне кодування даних, формування та передавання завадостійких пакетів інформації в мережах промислового моніторингу // УСіМ. – 2015. - №4. – С. 6571.

2016

 1. Шевчук Б.М. Теоретические и алгоритмические основы повышения эффективности пакетной передачи информации в высокоскоростных и защищенных радиосетях //  Кибернетика и системный анализ. – 2016. – Т.52. – №1.  – С. 163-172.

 2. Шевчук Б.М. Эффективные по быстродействию алгоритмы передачи и приема высокоинформативных пакетов в радиосетях // Кибернетика и системный анализ. –  2016. – Т.52. – №2. –  С. 175-183.

 3. Шевчук Б.М. Методи та алгоритми кодування і передачі моніторингових даних в інформаційно-ефективних радіомережах // Праці 10-ї міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми телекомунікацій” (19-22 квітня 2016 року,
  м. Київ). –  К.: НТУУ “КПІ”, 
  2016. –  С. 55-57.

 4. Shevchuk B., Ivakhiv O., Geraimchuk M., Brayko Y.  Efficient Encoding and Trasmission of Monitoring Data in Information-efficient Wireless Networks // The 3rd IEEE International Symposium on Wirelless Systems within the Conferences on Inteligent Data Asquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS 2016) (26-27 September 2016, Offenburg, Germany). –  2016. –  P. 138-143.

 5. Шевчук Б.М. Побудова інформаційно-ефективних та захищених радіомереж з адаптивною обробкою і кодуванням сигналів і зображень // Міждисциплінарні дослідження актуальних проблем застосування інформаційних технологій в сучасному світі: зб. матеріалів 5-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції “Глушковські читання” (24 листопада 2016 року, Київ). – C. 189-191.

Основні наукові публікації:

 1. Шевчук Б.М. Теоретические и алгоритмические основы повышения эффективности пакетной передачи информации в высокоинформативных и защищенных радиосетях // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 1. – С. 163–172.

 2. Шевчук Б.М. Эффективные по быстродействию алгоритмы передачи и приема высокоинформативных пакетов в радиосетях // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 2.