КОЛОМИС ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання:
Посада:
науковий співробітник
Рік народження:
1979
Стаж роботи:
аспірантура (2004–2007 рр.), м.н.с. – з листопаду 2007 р.
Наукові напрямки роботи:
 • загальна теорія оптимальних алгоритмів;
 • цифрова обробка сигналів та зображень;
 • моделювання неперервних виробничих процесів;
 • теорія апроксимації.
Основні наукові результати:
 
 • розроблено ефективні за точністю алгоритми апроксимації функцій за допомогою кубічної сплайн-функції та рядів Фур’є з використанням коефіцієнтів Фур’є, обчислених з високою точністю. Отримані конструктивні оцінки їх основних характеристик для деяких класів функцій;
 • Розроблено загальну технологію знаходження оптимальних параметрів розроблених алгоритмів для побудови e-розв’язку задачі апроксимації функцій рядами Фур’є і наведено їх значення для деяких класів функцій;
 • розроблений загальний підхід до побудови ефективних за точністю алгоритмів обчислення оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами, який базується на використанні перетворення Фур’є;
 • розроблено ефективні за швидкодією алгоритми секціонування обчислення оцінок взаємно кореляційних функцій стаціонарних ергодичних випадкових процесів різної довжини, у випадку, коли одна з них суттєво довша за іншу; отримані оцінки їх основних характеристик;
 • запропоновано ефективні за швидкодією алгоритми обчислення оцінок спектральних щільностей стаціонарних ергодичних випадкових процесів; отримані оцінки похибки заокруглення в умовах наближеного задання вхідної інформації з урахуванням похибки заокруглення обчислення згладжуючих вікон даних;
 • розроблено технологію побудови математичної моделі неперервних виробничих процесів із заданими значеннями характеристик якості.
Загальна кількість публікацій:
18
Прикладні дослідження і впровадження:
впроваджені методи та алгоритми обчислення динамічних та імовірнісних характеристик неперервних виробничих процесів при оптимізації технологічних процесів на установці Риформінг № 1 (ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття»)
Нагороди:
Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
Інша інформація:
учать в організації та проведенні Міжнародних наукових конференцій «Питання оптимізації обчислень» (2009–2015 рр.)
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список наукових публікацій за останні роки

2013

 1. Задирака В.К., Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Людвиченко В.А., Мельникова С.С. Эффективные по точности алгоритмы аппроксимации функций некоторых классов рядами Фурье // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2013. – № 4. – C. 93–106.

 2. Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Людвиченко В.А., Мельникова С.С. Оценки вычислительной сложности некоторых алгоритмов аппроксимации функций рядами Фурье с заданной точностью // Управляющие системы и машины. – 2013. – № 5. – С. 14–26.

 3. Задірака В.К., Коломис О.М., Луц Л.В., Мельникова С.С. Ефективні за точністю алгоритми обчислення оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами // Искусственный интеллект. – 2013. – № 3. – С. 47–57.

 4. Задірака В.К., Коломис О.М., Луц Л.В., Людвиченко В.О., Мельникова С.С. Ефективні за точністю та швидкодією алгоритми апроксимації функцій одного класу з використанням кубічних сплайн-функцій // Праці міжнар. наук. конф. “Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку”. - К.: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. – 2013. – С. 90–92.

 5. Коломис О.М., Луц Л.В. Два підходи до побудови оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL): праці міжнар.  конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (30 вересня–4 жовтня 2013 р). – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 129–130.

2014

 1. Задирака В.К., Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Мельникова С.С. Оценки основных характеристик алгоритмов вычисления частотной характеристики линейной стационарной модели объекта управления на некоторых классах функций // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2014. – № 1. – C. 97–109.

2015

 1. Коломис О.М., Луц Л.В. Алгоритм обчислення оцінок спектральної щільності // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича (21–25 вересня 2015 р.). – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2015. – С. 45–46.

2016

 1. Коломис О.М., Луц Л.В. Ефективні за швидкодією алгоритми обчислення оцінок взаємно кореляційних функцій послідовностей різної довжини //  Математичне та комп’ютерне моделювання. – 2016. – Вип. 13. – C. 91–99.

 2. Коломис О.М., Луц Л.В. Алгоритми обчислення оцінок взаємно кореляційних функцій // Праці VIIІ-ї міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”, присвяченої 80-річчю академіка І.В. Сергієнка та 50-річчю математичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (26 вересня –1 жовтня 2016 р., м. Ужгород). – 2016. –  C. 145–146.

2017

 1. Коломис О.М. Оцінка похибки заокруглення алгоритму обчислення первинної оцінки спектральної щільності // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. - 2017. - Вип. 15. - С. 80–84.

 

Основні наукові публікації

Задірака В.К., Коломис О.М. Комп’ютерна технологія побудови математичних моделей неперервних виробничих процесів заданої якості // Математичне та комп’ютерне моделювання. – 2010. – Вип. 3. – С. 65–73.