ШЕВЧУК БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
cтарший науковий співробітник
Вчене звання:
кандидат технічних наук
Посада:
провідний науковий співробітник
Рік народження:
1955
Стаж роботи:
43 роки
Наукові напрямки роботи:
 • розробка методів та алгоритмів оперативної обробки, кодування та захищеної передачі інформації в радіомережах (сенсорних, локально-регіональних, мікросупутникових);
 • методи та алгоритми оперативного компактного кодування моніторингових сигналів та відеоданих;
 • методи та алгоритми захисту інформації в радіомережах;
 • методи та алгоритми передачі високоінформативних та захищених пакетів інформації в радіомережах;
 • побудова інформаційно-ефективних абонентських та об’єктних систем моніторингових радіомереж широкого застосування (телемедичних, промислових, для організації надійної та захищеної передачі інформації між мобільними роботами, рухомими системами і безпілотними апаратами);
 • побудова інтелектуальних безпровідних сенсорів  та відеосенсорів.
Основні наукові результати:
теорія та технологія побудови інформаційно-ефективних радіомереж , систем та пристроїв
Загальна кількість публікацій:
87
Прикладні дослідження і впровадження:
експериментальна система дистанційного моніторингу об’єктів і процесів у ливарному виробництві
Нагороди:
медаль імені Ю. Кондратюка
Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
доцент НТТУ “КПІ” (2008-2009 рр.);
академія праці, соціальних відносин і туризму (2009-2011 рр.)
Інша інформація:
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список наукових публікацій за останні роки

2013

 1. Шевчук Б.М. Системний підхід до вирішення проблем оптимізації обчислень засобами об’єктних систем сенсорних мереж // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2013. – № 1. – С. 88–95.

 2. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В., Луц В.К. Оперативне розпізнавання фрагментів і комплексів сигналів та виділення об’єктів відеоданих засобами об’єктних систем безпровідних мереж // Штучний інтелект. – 2013. – № 3. – С. 275–283.

 3. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В. Алгоритмічні основи підвищення інформаційної ефективності передачі даних в сенсорних мережах // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2013. – № 12. – С. 140–149.

2014

 1. Шевчук Б.М. Оптимизированные по быстродействию и точности кодирования методы и алгоритмы повышения информационной эффективности абонентских систем беспроводных сетей // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – № 6. – С. 137–151.

 2. Николайчук Я.Н., Шевчук Б.М., Воронич А.Р., Заведюк Т.О., Гладюк В.М. Теория надежной защищенной передачи данных в сенсорных и локально-региональных сетях // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – № 2. – С. 161–174.

 3. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Луц Л.В., Луц В.К. Ефективні за швидкодією і точністю кодування методи оперативної обробки, кодування та передачі інформації для побудови бортових засобів мобільних роботів і рухомих систем // Штучний інтелект. – 2014. – № 3. – С. 138–147.

 4. Zadiraka V., Shevchuk B. Methods and means of information computer networks security support // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 186–228.

2015

 1. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Фраєр С.В. Підвищення ефективності передачі інформації в моніторингових мережах на основі оптимізації обчислень в процесі кодування даних засобами об’єктних систем сенсорних мереж // УСіМ. – 2015. – №3. – С. 6571. 

 2. Шевчук Б.М., Резаі В., Зінченко В.П. Адаптивне кодування даних, формування та передавання завадостійких пакетів інформації в мережах промислового моніторингу // УСіМ. – 2015. - №4. – С. 6571.

2016

 1. Шевчук Б.М. Теоретические и алгоритмические основы повышения эффективности пакетной передачи информации в высокоскоростных и защищенных радиосетях //  Кибернетика и системный анализ. – 2016. – Т.52. – №1.  – С. 163-172.

 2. Шевчук Б.М. Эффективные по быстродействию алгоритмы передачи и приема высокоинформативных пакетов в радиосетях // Кибернетика и системный анализ. –  2016. – Т.52. – №2. –  С. 175-183.

 3. Шевчук Б.М. Методи та алгоритми кодування і передачі моніторингових даних в інформаційно-ефективних радіомережах // Праці 10-ї міжнародної науково-технічної конференції “Проблеми телекомунікацій” (19-22 квітня 2016 року,
  м. Київ). –  К.: НТУУ “КПІ”, 
  2016. –  С. 55-57.

 4. Shevchuk B., Ivakhiv O., Geraimchuk M., Brayko Y.  Efficient Encoding and Trasmission of Monitoring Data in Information-efficient Wireless Networks // The 3rd IEEE International Symposium on Wirelless Systems within the Conferences on Inteligent Data Asquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS 2016) (26-27 September 2016, Offenburg, Germany). –  2016. –  P. 138-143.

 5. Шевчук Б.М. Побудова інформаційно-ефективних та захищених радіомереж з адаптивною обробкою і кодуванням сигналів і зображень // Міждисциплінарні дослідження актуальних проблем застосування інформаційних технологій в сучасному світі: зб. матеріалів 5-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції “Глушковські читання” (24 листопада 2016 року, Київ). – C. 189-191.

Основні наукові публікації:

 1. Шевчук Б.М. Теоретические и алгоритмические основы повышения эффективности пакетной передачи информации в высокоинформативных и защищенных радиосетях // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 1. – С. 163–172.

 2. Шевчук Б.М. Эффективные по быстродействию алгоритмы передачи и приема высокоинформативных пакетов в радиосетях // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 2.