ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА
Сергієнко Іван Васильович
, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
Задiрака Валерій Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)

УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР
Швідченко Інна Віталіївна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)

Члени програмного комітету

Анісімов Анатолій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Верлань Анатолій Федорович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент АПН України (Інститут проблем моделювання в енергетиці  ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ)

Вуйчик Вальдемар, доктор технічних наук, професор (державний університет “Люблінська Політехніка”, м. Люблін, Польща)

Гаврилюк Іван Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор (Університет дуальної освіти, м. Айзенах, Німеччина)

Горбенко Іван Дмитрович, доктор технічних наук, професор (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків)

Єрмольєв Юрій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, м. Відень, Австрія)

Згуровський Михайло Захарович, доктор технічних наук, професор, академік НАН України (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, м. Київ)

Крот Олександр Михайлович, доктор технічних наук, професор (Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі, м. Мінськ, Білорусь)

Кудін Антон Михайлович, доктор технічних наук, професор (Національний технічний університет України “КПІ” імені Ігоря Сікорського, м. Київ)

Летичевський Олександр Адольфович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)

Литвин Олег Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків)

Ляшко Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Маринець Василь Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України (Ужгородський національний університет, м. Ужгород)

Недашковський Микола Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор (Інститут механіки і прикладної інформатики Університету імені Казимира Великого, м. Бидгощ, Польща)

Николайчук Ярослав Миколайович, доктор технічних наук, професор (Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль)

Ронто Микола Йосипович, доктор фізико-математичних наук, професор (Інститут математики, Мішкольцський університет, м. Мішкольц, Угорщина)

Старков Вячеслав Миколайович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник (Інститут фізики НАН України, м. Київ)

Стецюк Петро Івнович, доктор фізико-математичних наук, завідуючий відділом (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)

Хіміч Олександр Миколайовичдоктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)

Шевченко Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, м. Київ)