ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА
Сергієнко Іван Васильович
, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ).


ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
Задiрака Валерій Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ).

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР
Швідченко Інна Віталіївна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ).

Члени програмного комітету

Анісімов Анатолій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ).

Бартіш Михайло Ярославович, доктор фізико-математичних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів).

Вуйчик Вальдемар, доктор технічних наук, професор (державний університет “Люблінська Політехніка”, м. Люблін, Польща).

Гаврилюк Іван Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор (Університет дуальної освіти, м. Айзенах, Німеччина).

Горбенко Іван Дмитрович, доктор технічних наук, професор (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків).

Дияк Іван Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів).

Згуровський Михайло Захарович, доктор технічних наук, професор, академік НАН України (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, м. Київ).

Касьянов Павло Олегович, доктор фізико-математичних наук, професор (Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» НАН та МОН України, м. Київ).

Костробій Петро Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор (Національний універститет «Львівська політехніка», м. Львів).

Кудін Антон Михайлович, доктор технічних наук, професор (Національний технічний університет України “КПІ” імені Ігоря Сікорського, м. Київ).

Кушнір Роман Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів).

Литвин Олег Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків).

Ляшко Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ).

Малачівський Петро Стефанович, доктор технічних наук, професор (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів).

Маринець Василь Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України (Ужгородський національний університет, м. Ужгород).

Маркович Богдан Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів).

Недашковський Микола Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів).

Николайчук Ярослав Миколайович, доктор технічних наук, професор (Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль).

Пукач Петро Ярославович, доктор технічних наук, професор (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів).

Ронто Микола Йосипович, доктор фізико-математичних наук, професор (Інститут математики, Мішкольцський університет, м. Мішкольц, Угорщина).

Старков Вячеслав Миколайович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (Інститут фізики НАН України, м. Київ).

Стецюк Петро Іванович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ).

Хіміч Олександр Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ).

Чапля Євген Ярославович, доктор фіз.-мат. наук, професор (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів).

Шевченко Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, м. Київ).