Шановні учасники міжнародної наукової конференції!

Висловлюємо Вам щиру подяку за участь у конференції і сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.
До зустрічі на наступних наукових форумах з питань оптимізації обчислень.
З повагою, Оргкомітет.

 

                   ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVIІ)», яка присвячена 30-річчю незалежності України.
Конференція відбудеться 21–24 вересня 2021 року на базі Національного університету «Львівська політехніка».
До участі запрошуються науковці, фахівці, аспіранти та студенти, напрям діяльності яких пов’язаний з тематикою конференції.

ОРГАНІЗАТОРИ І СПОНСОРИ

Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
ПАТ "Інститут інформаційних технологій"

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Ознайомлення учасників конференції із сучасними досягненнями у галузі обчислювальної та прикладної математики.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1.  Загальна теорія оптимізації обчислень.
2.  Наближення та відновлення функцій і функціоналів.
3.  Цифрова обробка сигналів та зображень.
4.  Розв’язування рівнянь.
5.  Системний аналіз, оптимізація, математичне програмування.
6.  Методи захисту інформації.
7.  Прикладні задачі.

ПРИОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ
  • побудова гарантованих оцінок зверху якості наближеного розв’язку задачі;
  • побудова оцінок знизу точності та швидкодії типових задач обчислювальної математики;
  • виявлення та уточнення апріорної інформації про задачу;
  • побудова оптимальних та асимптотично оптимальних за точністю та швидкодією алгоритмів розв’язання типових задач обчислювальної математики;
  • побудова оптимальних оцінок з врахуванням вибору найкращого інформаційного оператора для даного класу задач;
  • побудова ефективних алгоритмів розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики в різних моделях обчислень: послідовної, паралельної, квантової, оптичної, в системі залишкових класів;
  • побудова доказово стійких криптографічних та стеганографічних систем;
  • тестування якості алгоритмів-програм;
  • побудова комп’ютерних технологій розв’язання задач прикладної та обчислювальної математики з заданими значеннями характеристик якості з точності та швидкодії.
ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ

Робота конференції передбачає виступи з науковими доповідями, дискусії та конкурс на кращу доповідь молодих вчених.

РОБОЧІ МОВИ

Українська, англійська, російська.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали конференції (статті) будуть опубліковані у збірнику наукових праць, який входить до переліку фахових видань України: «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології».

 ВАЖЛИВІ ДАТИ
Подання заявок, статей та супровідних документів учасників конференції до 01.03.2021 р.
Повідомлення про включення доповіді до програми конференції до 1.05.2021 р.
Оплата за участь у конференції (після отримання другого інформаційного повідомлення) до 1.06.2021 р.
Розсилання запрошень на конференцію (після оплати оргвнеску) до 1.09.2021 р.
Реєстрація, робота конференції 21.09. – 24.09.2021 р.
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Перше інформаційне повідомлення

Програма конференції