ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному науковому симпозіумі «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)», присвяченому 50-річчю від дня проведення І симпозіуму та літньої математичної школи з питань точності та ефективності обчислювальних алгоритмів. 

Симпозіум відбудеться 24–27 вересня 2019 року на базі Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України в м. Києві.

До участі у симпозіумі запрошуються науковці, аспіранти та студенти, напрям діяльності яких пов’язаний з тематикою симпозіуму.

ОРГАНІЗАТОРИ І СПОНСОРИ

 

 МЕТА СИМПОЗІУМУ

Ознайомлення із сучасними досягненнями в галузі обчислювальної та прикладної математики.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ СИМПОЗІУМУ

1.     Загальна теорія оптимізації обчислень.
2.     Наближення та відновлення функцій і функціоналів.
3.     Цифрова обробка сигналів та зображень.
4.     Розв’язування рівнянь.
5.     Системний аналіз, оптимізація, математичне програмування.
6.     Методи захисту інформації.
7.     Прикладні задачі.

ПРИОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ

  • побудова гарантованих оцінок якості наближеного розв’язку задачі;
  • побудова оцінок знизу точності та швидкодії типових задач обчислювальної математики;
  • виявлення та уточнення апріорної інформації про задачу;
  • побудова оптимальних та асимптотично оптимальних алгоритмів розв’язання типових задач обчислювальної математики;
  • побудова оптимальних оцінок з врахуванням вибору найкращого інформаційного оператора для даного класу задач;
  • побудова ефективних алгоритмів розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики в різних моделях обчислень: послідовної, паралельної, квантової, оптичної, в системі залишкових класів;
  • побудова доказуємо стійких криптографічних та стеганографічних систем;
  • побудова комп’ютерних технологій розв’язання задач прикладної та обчислювальної математики з заданими значеннями характеристик якості з точності та швидкодії.

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ

Робота симпозіуму передбачає виступи з науковими доповідями, проведення круглого столу, дискусій та конкурсу на кращу доповідь молодих вчених.

РОБОЧІ МОВИ

Українська, російська, англійська.

МАТЕРІАЛИ СИМПОЗІУМУ

Матеріали симпозіуму (статті) будуть опубліковані у збірниках наукових праць,  які входять до переліку фахових видань ДАК України:

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Подання заявок учасників симпозіуму та статей до 1.02.2019 р.
Повідомлення про включення доповіді до програми симпозіуму до 15.04.2019 р.
Оплата за участь у симпозіумі
(після отримання другого інформаційного повідомлення)
до 15.05.2019 р.
Розсилання запрошень на симпозіум (після оплати оргвнеску) до 1.09.2019 р.
День заїзду, поселення, реєстрація 24.09.2019 р.
Відкриття та робота симпозіуму 24 – 27.09.2019 р.
Закриття симпозіуму та день від’їзду 27.09.2019 р.

 

 ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ПРОГРАМА СИМПОЗІУМУ

Перше інформаційне повідомлення

Програма симпозіуму

 

 ЗМІСТ ЗБІРНИКІВ "МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ"

Серія: Фізико-математичні науки

Серія: Технічні науки