Шановні учасники симпозіуму!

19 серпня 2019 року на електронну пошту учасників, які беруть очну участь, було надіслано запрошення, програму та зміст збірників наукових праць симпозіуму.

Якщо Ви не отримали лист перевірте у спамі або зверніться до Оргкомітету.

 

                     ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному науковому симпозіумі «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)», присвяченому 50-річчю від дня проведення І симпозіуму та літньої математичної школи з питань точності та ефективності обчислювальних алгоритмів. 

Симпозіум відбудеться 24–27 вересня 2019 року на базі Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України в м. Києві.

До участі у симпозіумі запрошуються науковці, аспіранти та студенти, напрям діяльності яких пов’язаний з тематикою симпозіуму.

ОРГАНІЗАТОРИ І СПОНСОРИ

 

 МЕТА СИМПОЗІУМУ

Ознайомлення із сучасними досягненнями в галузі обчислювальної та прикладної математики.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ СИМПОЗІУМУ

1.     Загальна теорія оптимізації обчислень.
2.     Наближення та відновлення функцій і функціоналів.
3.     Цифрова обробка сигналів та зображень.
4.     Розв’язування рівнянь.
5.     Системний аналіз, оптимізація, математичне програмування.
6.     Методи захисту інформації.
7.     Прикладні задачі.

ПРИОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ

  • побудова гарантованих оцінок якості наближеного розв’язку задачі;
  • побудова оцінок знизу точності та швидкодії типових задач обчислювальної математики;
  • виявлення та уточнення апріорної інформації про задачу;
  • побудова оптимальних та асимптотично оптимальних алгоритмів розв’язання типових задач обчислювальної математики;
  • побудова оптимальних оцінок з врахуванням вибору найкращого інформаційного оператора для даного класу задач;
  • побудова ефективних алгоритмів розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики в різних моделях обчислень: послідовної, паралельної, квантової, оптичної, в системі залишкових класів;
  • побудова доказуємо стійких криптографічних та стеганографічних систем;
  • побудова комп’ютерних технологій розв’язання задач прикладної та обчислювальної математики з заданими значеннями характеристик якості з точності та швидкодії.

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ

Робота симпозіуму передбачає виступи з науковими доповідями, проведення круглого столу, дискусій та конкурсу на кращу доповідь молодих вчених.

РОБОЧІ МОВИ

Українська, російська, англійська.

МАТЕРІАЛИ СИМПОЗІУМУ

Матеріали симпозіуму (статті) будуть опубліковані у збірниках наукових праць,  які входять до переліку фахових видань ДАК України:

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Подання заявок учасників симпозіуму та статей до 1.02.2019 р.
Повідомлення про включення доповіді до програми симпозіуму до 15.04.2019 р.
Оплата за участь у симпозіумі
(після отримання другого інформаційного повідомлення)
до 15.05.2019 р.
Розсилання запрошень на симпозіум (після оплати оргвнеску) до 1.09.2019 р.
День заїзду, поселення, реєстрація 24.09.2019 р.
Відкриття та робота симпозіуму 24 – 27.09.2019 р.
Закриття симпозіуму та день від’їзду 27.09.2019 р.

 

 ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ПРОГРАМА СИМПОЗІУМУ

Перше інформаційне повідомлення

Програма симпозіуму

 

 ЗМІСТ ЗБІРНИКІВ "МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ"

Серія: Фізико-математичні науки

Серія: Технічні науки