КОНДРАТЕНКО ОЛЬГА СЕРГІЇВНА

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
Вчене звання:
Посада:
головний інженер-програміст
Рік народження:
1940
Стаж роботи:
54 роки
Наукові напрямки роботи:
 • розробка типової програми первісної обробки польотного матеріалу при використанні магнітного накопичувача К-60-41для ЕОМ “Дніпро-2”;
 • розробка та складання алгоритму типової діалогової управляючої програми для ряду пакетів прикладних програм розв’язування задач обчислювальної математики;
 • розробка та доведення до програмної реалізації відповідних алгоритмів з питань оптимізації по швидкодії обчислення оцінки взаємно-кореляційних функцій випадкових процесів, що ввійшли в комплекс програм ПОМ-1 та ЦОС-1 та здані Міжвідомчим комісіям в Державний фонд алгоритмів та програм;
 • розробка пакетів програм розв’язку на ЕС ЕОМ: задач цифрової обробки дискретних сигналів та багатоекстремальних задач оптимізації з гарантованою точністю (ГЛОМІН);
 • розробка системи тестування якості прикладного програмного забезпечення;
 • розробка елементів теорії побудови ефективних алгоритмів обчислення -розв’язків деяких класів задач обчислювальної та прикладної математики;
 • загальна теорія оптимальних алгоритмів;
 • цифрова обробка сигналів;
 • теорія тестування якості обчислювальних алгоритмів та оцінок їх характеристик.
Основні наукові результати:
 
 • дослідження з розробки ефективних за складністю алгоритмів наближеного розв’язування задач цифрової обробки сигналів та зображень;
 • розроблені теоретичні основи створення комп’ютерних технологій розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики з заданими значеннями характеристик якості за точністю та швидкодією;
 • розроблена теорія тестування оцінок кореляційних функцій.
Загальна кількість публікацій:
16
Прикладні дослідження і впровадження:
 
створений комплекс програм ПОМ-1 та ЦОС-1, куди ввійшли алгоритми з питань оптимізації по швидкодії обчислення оцінки взаємно-кореляційних функцій випадкових процесів по розрахунку і оцінці основних ймовірнісних характеристик апроксимації функцій, розв’язанню ряду класів рівнянь, мінімізації функцій та математичного програмування (Державний фонд алгоритмів та програм, Київський університет, обчислювальний центр Вірменської РСР, Обнінський енергетичний інститут)
Нагороди:
Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
Інша інформація:
 
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Основні наукові публікації:

 1. Задирака В.К., Кондратенко О.С. Оптимизация по быстродействию методов секционирования вычисления оценок корреляционных функций // Кибернетика. – 1983. – № 3. – С. 72–75, 86.

 2. Комплекс программ по расчету и оценке основных вероятностных характеристик, аппроксимации функций, решению ряда классов особых уравнений, минимизации функций и математическому программированию (ПОМ-1) / В.В. Иванов, М.Д. Бабич, П.Н. Бесараб, В.К. Задирака, Кондратенко О.С. и др. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР. – Киев, 1986. – 1235 с. – Деп. в ГосФАП 14.02.1986, №50860000156.

 3. Задирака В.К., Кондратенко О.С., Мельникова С.С. Анализ точности алгоритмов вычисления некоторых оценок корреляционных функций с использованием БПФ // Кибернетика. – 1990. – № 2. – С. 105–109.

 4. Абдикаликов К.А., Задирака В.К., Кондратенко О.С., Мельникова С.С. Эффективные по быстродействию алгоритмы вычисления оценок корреляционных функций сигналов большой размерности // Кибернетика. – 1991. – № 3. – С. 78–81.

 5. Задирака В.К., Кондратенко О.С., Людвиченко В.А., Маланюк Я.Б. О диалоговых системах ППП решения классов задач вычислительной математики // УСиМ, -1993, -N2, 0,9 стр.

 6. Задирака В.К., Кондратенко О.С., Людвиченко В.А., Маланюк Я.Б. О диалоговых управляющих программах ППП решения задач вычислительной математики с требуемыми характеристиками качества // Управляющие системы и машины. – 1993. – № 2. – С. 39–44.

 7. Березовский А.И., Кондратенко О.С. О выявлении и уточнении априорной информации // УСиМ. – 1997. – № 6. – С. 17–22.