ЗВІТИ ПРО РОБОТУ НАУКОВИХ ФОРУМІВ

2021

Звіт про роботу Міжнародної наукової конференції “ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ (ПОО-XLVІІ)”, присвяченої 30-річчю незалежності України (завантажити)

Інформація про конференцію на сайті Національної академії наук України (переглянути)

2019

Звіт про роботу Міжнародного наукового симпозіуму “ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ (ПОО-XLVІ)”, присвяченому 50-річчю від дня проведення І симпозіуму та літньої математичної школи з питань точності та ефективності обчислювальних алгоритмів (завантажити)

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Міжнародний науковий симпозіум "Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)", присвячений 50-річчю від дня проведення І симпозіуму та літньої математичної школи з питань точності та ефективності обчислювальних алгоритмів // Кибернетика и системный анализ. – 2020. – № 1. – С. 200–202. [Повний текст PDF]

Інформація про симпозіум на сайті Національної академії наук України (переглянути)

2018

Сергиенко И.В., Задирака В.К., Швидченко И.В. Розширене засідання семінару «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах» та Координаційна нарада «Питання оптимізації обчислень» (ПОО-XLV) // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – Том 54. – № 4. – С. 191-192. [Повний текст PDF]

2017

Звіт про роботу Міжнародної наукової конференції “ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ (ПОО-XLІV)”, присвяченій 60-річчю від дня заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (завантажити)

Сергиенко И.В., Задирака В.К., Швидченко И.В. Вопросы оптимизации вычислений. Международная научная конференция (ВОВ-XLIV), посвященная 60-летию со дня основания Института кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – № 1. – С. 193–194. [Повний текст PDF]

Інформація про конференцію на сайті Національної академії наук України (переглянути)

2015

Звіт про роботу Міжнародної наукової школи-семінару Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLІІ)”, присвяченій 85-річчю від дня народження академіка
В.С. Михалевича (завантажити)

Сергиенко И.В., Задирака В.К., Бабич М.Д., Швидченко И.В. Вопросы оптимизации вычислений. Международная научная школа-семинар (ВОВ-XLII) в Закарпатье, посвященная 85-летию со дня рождения академика В.С. Михалевича // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 2. – С. 184–185. [Повний текст PDF]

2013

Звіт про роботу Міжнародної наукової конференції “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL), присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова  (завантажити) 

 2012

Бабич М.Д., Задирака В.К. Координационное совещание научного форума «Вопросы оптимизации вычислений» // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 5. – С. 187. [Повний текст PDF]