ГНАТІВ ЛЕВ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
кандидат технічних наук
Вчене звання:
старший науковий співробітник
Посада:
провідний науковий співробітник
Рік народження:
1952
Стаж роботи:
45 років
Наукові напрямки роботи:
 • цифрова обробка та кодування зображень і відео;
 • базисні системи ортогональних функцій;
 • швидкі ортогональні перетворення та вейвлети;
 • швидкі цілочисельні та вейвлет-перетворення.
Основні наукові результати:
 
 • розроблені нові швидкі цілочисельні косинусні та синусні перетворення різних розмірностей;
 • побудовані нові класи базисних систем ступінчастих функцій і фрактальних ступінчастих вейвлетів;
 • розроблені нові цілочисельні фрактальні ступінчасті мультивейвлети та їх перетворення із швидкими алгоритмами.
Загальна кількість публікацій:
85
Прикладні дослідження і впровадження:
16 авторських свідоцтв на винаходи (одне має серійне впровадження)
Нагороди:
заслужений винахідник СССР
Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
Інша інформація:
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список наукових публікацій за останні роки

2013

 1. Гнатів Л.О. Метод побудови швидких цілочисельних синусних перетворень для кодування зображень та intra прогнозування у відео кодуванні  Тези доповідей міжнар. конф. «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку». 2013 - Київ

 2. Гнатів Л.О., Луц В.К. Метод побудови моде-залежного швидкого роздільного цілочисельного ПКЛ для адаптивного кодування зображень і відео // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL): праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (30 вересня – 4 жовтня 2013 р.). – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 68–69.

 3. Гнатів Л.О. Метод побудови швидких цілочисельних косинусних перетворень великої розмірності для високоефективного кодування зображень і відео // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL): праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (30 вересня – 4 жовтня 2013 р.). – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 66–67.

 4. Гнатів Л.О., Луц В.К. Цілочисельне косинусне перетворення порядку 32 низької складності для високоефективного кодування зображень і відео // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL): праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (30 вересня – 4 жовтня 2013 р.). – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 70–71.

2014

 1. Гнатив Л. А., Целочисленные косинусные преобразования: методы построения новых быстрых преобразований порядка 8, 16 и их применение // Кибернетика и системный анализ. – 2014. – №6. – С. 104–121.

2015

 1. Гнатів Л.О. Метод побудови сімейства ортонормованих базисних систем фрактальних мультивейвлетів на основі ступінчастих функцій // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича, 21 – 25 вересня 2015. – К., 2015. – С. 37–38.

 2. Гнатів Л.О. Нові цілочисельні фрактальні ступінчасті мультивейвлети і їх швидкі перетворення для високоефективного кодування зображень та відео        // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича, 21 – 25 вересня 2015. – К., 2015. – С. 39–40.

 3. Гнатів Л.О., Луц В.К. Високоефективне кодування зображень та відео на основі цілочисельних вейвлет-перетворень у базисі фрактальних кусково-лінійних ступінчастих функцій // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича, 21 – 25 вересня 2015. – К., 2015. – С. 41–42.

2016

 1. Гнатив Л.А.  Целочисленные косинусные преобразования для высокоэффективного кодирования изображений и видео // Кибернетика и системный анализ.– 2016. – №5. – C. 161-176.

 2. Гнатив Л.А. Метод построения простого целочисленного косинусного преобразования большой размерности для кодирования изображений и видео с высоким разрешением // Кибернетика и системный анализ.– 2016. – №6. – C. 143-155.