ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА
Задiрака Валерій Костянтинович,
академік НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор,
завідуючий відділом оптимізації чисельних методів
(Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)
Члени організаційного комітету
Вчений секретар
Швідченко Інна Віталіївна,
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
(Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)
Федорчук Володимир Анатолійович,
доктор технічних наук,

професор, завідувач кафедри інформатики
(Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка,
м. Кам'янець-Подільський)
Коломис Олена Миколаївна,
кандидат фізико-математичних наук,
науковий співробітник
(Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)
Луц Лілія Володимирівна,
кандидат фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник
(Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)
Сидорук Володимир Антонович,
кандидат фізико-математичних наук,
науковий співробітник
(Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)
 
кандидат фізико-математичних наук,
науковий співробітник
(Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)