ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА
Задiрака Валерій Костянтинович,
академік НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор
(Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)
Члени організаційного комітету
Вчений секретар
Швідченко Інна Віталіївна,
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
(Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)
Сидорук Володимир Антонович,
кандидат фізико-математичних наук
(Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)
  Малачівський Петро Стефанович,
доктор технічних наук, професор
(Інститут прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів)
  Кутнів Мирослав Володимирович,
доктор фізико-математичних наук, професор
(Інститут прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів) 
Білущак Юрій Ігорович,
кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник
(Інститут прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів)
 

Корж Роман Орестович,
доктор технічних наук, професор
(Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів)

  Пізюр Ярополк Володимирович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
(Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів)
Пелех Ярослав Миколайович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
(Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів)
Гладун Володимир Романович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
(Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів)
  Рижа Ірина Андріївна,
кандидат технічних наук, доцент
(Національний універститет «Львівська політехніка», м. Львів)
 

Хапко Роман Степанович,
доктор фізико-математичних наук, професор
(Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів)

  Шахно Степан Михайлович,
доктор фізико-математичних наук, професор
(Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів)
  Шинкаренко Георгій Андрійович,
доктор фізико-математичних наук, професор
(Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів)