Збірники праць наукових форумів

ЗБІРНИКИ ПРАЦЬ НАУКОВИХ ФОРУМІВ
"ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ"
 
2023

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць /Національна академія наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; [редкол.: Є. Чапля (головний редактор) та ін.]. — Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2023. — Вип. 36. —  с. 157. [PDF

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць /Національна академія наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; [редкол.: Є. Чапля (головний редактор) та ін.]. — Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2023. — Вип. 37. —  с. 158. [PDF

2021

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць /Національна академія наук України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України; [редкол.: Є. Чапля (головний редактор) та ін.]. — Львів: Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2021. — Вип. 32. — 192 с. [PDF

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць /Національна академія наук України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України; [редкол.: Є. Чапля (головний редактор) та ін.]. — Львів: Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2021. — Вип. 33. — 196 с. [PDF

 2019

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: О.М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. — Вип. 19. — 208 с. [PDF]

Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: О.М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. — Вип. 19. — 160 с. [PDF]

 2017

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: О.М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. — Вип. 15. — 272 с. [PDF]

Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: О.М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. — Вип. 15. — 272 с. [PDF]

 2015

Праці міжнародної наукової школи-семінару „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII)”, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.C. Михалевича. — Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015. — 194 с. [PDF]

 2013

Праці міжнародної наукової конференції „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)”, присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. — Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. — 292 с. [PDF]

 2011

Праці міжнародної молодіжної математичної школи “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXVII)” − Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2011. − 214 с. [PDF]

 

 

Монографії

МОНОГРАФІЇ 

Методы алгоритмизации непрерывных производственных процессов / Иванов В.В., Березовский А.И., Задирака В.К., Здоренко Л.Д., Лепеха Н.П. – М.: Наука, 1975. – 400 с. 

Теория вычисления преобразования Фурье / В.К. Задирака. – Киев: Наукова думка, 1983. – 216 с.

Задирака В.К., Мельникова С.С. Цифровая обработка сигналов. – Киев: Наукова думка, 1993. – 294 с.

Задирака В.К., Абдикаликов К.А. Элементы современной криптологии и методы защиты банковской информации: Учебное пособие. – Алматы: Республиканский издательский кабинет Казахской академии образования им. Н. Алтынсарина, 1999. – 336 с.

Задірака В.К., Олексюк О.С., Недашковський М.О. Методи захисту банківської інформації: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1999. – 261 с. 

Задірака В.К., Олексюк О.С. Методи захисту фінансової інформації: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2000. – 460 с. 
Задірака В.К., Олексюк О.С. Комп'ютерна криптологія: Підручник. – Київ – Тернопіль: Збруч, 2002. – 504 с.

Т-ефективні алгоритми наближеного розв'язання задач обчислювальної та прикладної математики / Задірака В.К., Бабич М.Д., Березовський А.І., Бесараб П.М., Гнатів Л.О., Людвиченко В.О. – Київ, 2003. – 261 с.

Задирака В.К., Абдикаликов К.А. Быстрые ортогональные преобразования: теория и приложения. – Алматы: НИЦ “Fылым”, 2003. – 220 c.

Задірака В.К., Олексюк О.С. Комп’ютерна арифметика багаторозрядних чисел: Наукове видання. – Київ, 2003. –
264 с.

Комп’ютерні технології криптографічного захисту інформації на спеціальних цифрових носіях: Навчальний посібник / В.К. Задірака, А.М. Кудін, В.О. Людвиченко, О.С. Олексюк. – Київ – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 272 с.

Олексюк О.С., Задірака В.К., Штабалюк П.І., Бучковська Я.Г. Фінансовий менеджмент: інформаційне забезпечення. Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 168 с.

Шевчук Б.М., Задірака В.К., Гнатів Л.О., Фраєр С.В. Технологія багатофункціональної обробки та передачі інформації в моніторингових мережах. – К.: Наукова думка, 2010. – 370 с.

Zadiraka V., Smolarz A. Improving performance of two-key cryptography systems // Computer technologies for information security. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2011. – Р. 90–119.

Zadiraka V., Komada P. Spectral methods of computer steganography // Computer technologies for information security. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2011. – Р. 123–149.

Zadiraka V., Shevchuk B., Gromaszek K. Methods and means of information computer networks security support // Computer technologies for information security. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2011. – Р. 211–253.

Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування. Т. 1. Алгоритми / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, С.С. Мельникова, О.П. Нечуйвітер. – Київ: Наукова думка, 2011. – 448 с. 

Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування. Т. 2. Застосування / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, С.С. Мельникова, О.П. Нечуйвітер. – Київ: Наукова думка, 2011. – 348 с.

Koshkina N., Zadiraka V, Smolarz A., Komada P. Methods of watermarking // Current problems in information and computational technologies: monografie. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2012. – V.1. – P. 61–97.

Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин. – К.: Наукова думка, 2012. – 400 с.

Zadiraka V. Improving of performance of two-key cryptography systems // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 67–95.

Zadiraka V., Koshkina N. Spectral methods of computer steganography problem decision // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 96–120.

Zadiraka V., Shevchuk B. Methods and means of information computer networks security support // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 186–228.

Zadiraka V., Kudin A., Shvidchenko I., Bredelev B. Cryptographic and steganographic protocols for cloud systems // Computer technologies in information security. – Ternopil: “Kart-blansh”, 2015. – Р. 9–41.

Zadiraka V., Yakymenko I., Kasianchuk M., Ivasyev S. Theoretical and numerical Krestenson’s basis and its application to problems of cryptographic protection and factorization of multidigit numbers // Computer technologies in information security. – Ternopil: “Kart-blansh”, 2015. – Р. 216–260.

Життя у спогадах: до 75-річчя від дня народження Валерія Костянтиновича Задіраки / Упорядник І.В. Швідченко. – К.: 2016. – с. 230.

Теорія розривних сплайнів та її застосування в комп’ютерній томографії / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, Ю.І. Першина. – К.: Наук. думка, 2017. – 314 с.

Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій із застосуванням нових інформаційних операторів: монографія / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, О.П. Нечуйвітер. – К.: Наук. думка, 2017. – 336 с.

Zadiraka V.K., Kudin A.M., Shvidchenko I.V., Seliukh P.V., Komada P., Kalizhanova A. Security estimates updating of asymmetric cryptosystems for modern computing // Recent Advances in Information Technology: Proceedings of the 13th Warsztaty Doktoranckie Conference (WD 2016), June 11-13, 2016, Lublin, Poland, and the 13th International Conference on Measurement and Control in Complex Systems (MCCS 2016), October 3-6, Vinnytsia, Ukraine, 2017. – P. 1–12.
Шевчук Б.М. Методи та алгоритми підвищення інформаційної ефективності безпровідних моніторингових мереж. – Київ: Наукова думка, 2020. – 220 с.

Комп’ютерна арифметика багаторозрядних чисел у послідовній та паралельній моделях обчислень / 
В.К. Задірака, А.М. Терещенко. – К.: Наукова думка, 2021. – 152 с.

Elements of the General Theory of Optimal Algorithms / Ivan V. Sergienko; Valeriy K. Zadiraka; Oleg M. Lytvyn. - Springer, 2022. - P. 378.

 

Задірака В.К., Семенов В.Ю. Методи розв’язання систем нелінійних рівнянь та задач мінімізації функцій: елементи теорії та застосування. Київ: Наукова думка, 2022. - 128 с.

Задірака В.К., Луц Л.В., Швідченко І.В. Теорія обчислень інтегралів від швидкоосцилювальних функцій. Київ: Наукова думка,  2023. - 471 c.

 

Найважливіші результати

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Фундаментальні:

 • розроблено елементи загальної теорії побудови оптимальних алгоритмів в умовах найбільш повного використання апріорної інформації про задачу;

 • розроблено теорію тестування якості алгоритмів-програм розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики;

 • розроблено теорію обчислень перетворення Фур’є;

 • на базі теорії обчислень і швидких ортогональних перетворень розроблено нові алгоритми цифрової обробки сигналів і зображень;

 • розроблено методи та алгоритми розв’язання задач комп’ютерної стеганографії, стеганоаналізу та криптостеганоаналізу.

      Прикладні:

 • створено програмно-апаратний комплекс арифметики багаторозрядних чисел «Арифметика» для підвищення продуктивності систем двохключової криптографії;

 • розроблено набір пакетів програм «ПОМ-1» розв’язання задач обчислювальної математики з діагностикою якості наближених розв’язків задач;

 • розроблено комп’ютерну технологію розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики з заданими характеристиками якості;

 • розроблено технологію оперативної багатофункціональної обробки інформації в комп’ютерних мережах тривалого моніторингу станів об’єктів.

Впровадження:

 • системи експрес обробки даних льотного експерименту «Випробовувач», «Темп», «Темп ЕК»  (м. Жуковський, Московська область);

 • комплекс програм по розрахунку і оцінці основних ймовірнісних характеристик апроксимації функцій, розв’язанню ряду класів рівнянь, мінімізації функцій та математичного програмування (ПОМ-1) (Київський університет, обчислювальний центр Армянської РСР, Обнінський енергетичний інститут);

 • програмно-апаратний комплекс арифметики багаторозрядних чисел (Міністерсво оборони України);

 • комп’ютерні технології розв’язання задач комп’ютерної стеганографії (СБ України);

 • ефективні алгоритми обчислення оцінок динамічних та ймовірнісних характеристик об’єктів керування (нафтопереробний завод, м. Надвірна, Івано-Франківська область);

 • ефективні алгоритми дистанційного моніторингу об’єктів на прикладі ливарного виробництва (Інститут сталі та сплавів, м. Київ).

Співробітництво

СПІВРОБІТНИЦТВО

Відділ № 125 (член-кореспондент НАН України, Кузнєцов М.Ю.)
Розв’язання задач інформаційної безпеки.

Відділ № 150 (академік НАН України, Хіміч О.М.)
Розв’язання типових задач обчислювальної математики.

Відділ № 230 (доктор технічних наук, Романов В.О.)
Дистанційний моніторинг об’єктів.

Інститут математики НАН України
Розв’язання типових задач обчислювальної математики.

СБ України
Розв’язання задач комп’ютерної стеганографії та стеганоаналізу.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (м. Харків)
Розв’язання задач криптографії та стеганографії.

Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)
Розробка квадратурних та кубатурних формул інтегрування швидкоосцилюючих функцій.

Інститут фізики НАН України (м. Київ)
Розробка методів розв’язання інтегральних рівнянь.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Викладання спецкурсів з теорії обчислень, математичного моделювання та методів захисту інформації.

Київський національний технічний університет «КПІ» (м. Київ)
Розв’язання задач комп’ютерної стеганографії та стеганоаналізу. Викладання спецкурсів з теорії обчислень, цифрової обробки сигналів та методів захисту інформації.

Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)
Цифрова обробка сигналів.

Люблінський політехнічний інститут (м. Люблін, Польща)
Розв’язання задач криптографії, стеганографії, дистанційного моніторингу об’єктів.

Інститут механіки і прикладної інформатики університету імені Казимира Великого (м. Бидгощ, Польща)
Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь.

 

Напрями наукової діяльності

 НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • розробка теоретичних основ та методів побудови оптимальних за точністю та швидкодією алгоритмів розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики;

 • розробка комп’ютерних технологій розв’язання задач прикладної та обчислювальної математики з заданими значеннями характеристик якості за точністю та швидкодією.

 • тестування якості прикладного програмного забезпечення;

 • алгоритмізація неперервних виробничих процесів;

 • розробка нових цілочисельних ортогональних перетворень;

 • розробка методів цифрової обробки сигналів і зображень;

 • впровадження інформаційних технологій для підвищення продуктивності систем двохключової криптографії;

 • дослідження і розробка методів комп’ютерної стеганографії та стеганоаналізу;

 • розробка алгоритмів криптостеганоаналізу;

 • застосування моделі хмарних обчислень для розв’язання задач захисту інформації;

 • розробка ефективних алгоритмів розв’язання задач дистанційного моніторингу.