Науково-дослідні роботи

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ 

В.Ф. 140.14. Розробити оптимальні за точністю та швидкодією алгоритми розв’язання задач: інтегрування швидкоосцилюючих функцій, цифрової обробки сигналів та зображень, дистанційного моніторингу об’єктів, інформаційної безпеки (2014–2018 р.р.). (відомча тематика НАН України)

В.Ф. 140.18. Розробити теоретичні основи побудови базисних систем нового класу мультивейвлетів для оброблення сигналів і зображень (2019–2023 р.р.). (відомча тематика НАН України)

В.Ф. 140.23. Розробити ефективні за точністю та швидкодією алгоритми розв'язання задач інформаційної безпеки, цифрової обробки сигналів та зображень, чисельного інтегрування (2024–2028 р.р.) (відомча тематика НАН України)

В.Ф. 140.2.1230. Розробити методи та алгоритми оптимального інтегрування швидкоосцилюючих функцій (2020–2021 р.р.). (відомча тематика НАН України)

В.Ф. 150.3.1230. Розроблення моделей та методів високопродуктивних обчислень та їх застосування (2022 р.). (програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України)

ВФК 125.18. Розробити методи захисту інформації в телекомунікаційних та комп'ютерних системах засобами криптографії та стеганоаналізу аудіосигналів і зображень (2017–2021 р.р.) (цільова програма наукових досліджень Відділення інформатики НАН України «Фундаментальні основи створення високоефективних інформаційно-комунікаційних технологій та обчислювальних систем»)

В.Ф.К. 140.20. Розробити оптимальні за точністю квадратурні формули обчислення перетворення Бесселя (2018–2019 рр.) (відомча тематика НАН України)

«Циркон». Розробка методів, алгоритмів і програмного забезпечення стеганографічного аналізу та ефективних за швидкодією базових асиметричних криптографічних перетворень (2012–2017 р.р.).

В.П. 140.13. Розробити комп’ютерні технології розв’язання задач цифрової обробки сигналів, зображень та відеокодування, інформаційної безпеки та дистанційного моніторингу об’єктів (2013–2015 р.р.) (відомча тематика НАН України)

В.П. 140.15. Розробити ефективні алгоритми кодування і передачі даних в захищених безпровідних мережах широкого застосування (2016–2018 р.р.). (відомча тематика НАН України)

В.П. 140.19. Розробити адаптивні методи і алгоритми оброблення та кодування моніторингових даних в безпровідних мережах (2019–2021 р.р.). (відомча тематика НАН України)

В.П. 140.21. Розробити ефективтивні методи та алгоритми оброблення, кодування і аналізу сигналів для дистанційного моніторингу функціональних  станів осіб (2022–2024 рр.) (відомча тематика НАН України)

В.П. 150.1.1230. Розробити платформу високопродуктивних обчислень на базі суперкомп’ютера СКІТ для задач кібербезпеки, математичного моделювання, інженерії (2023–2024 р.р.).  (програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України)

ВК. 140.16.15. Розробка алгоритмів обробки, кодування, аналізу та передачі сенсорних даних для складання трьохвимірних карт місцевості в задачах орієнтації мобільних роботів і безпілотних апаратів (2015–2016 р.р.). (конкурс спільних наукових проектів НАН України та НАН Білорусі 2015 року)

ІК-2022/2. Розробка інформаційних заходів для боротьби в інформаційному просторі. Дослідження з метою створення системи оборони України в кіберпросторі (2022–2023 рр.) (цільова науково-технічна програма оборонних досліджень НАН України)   

Звіти про роботу наукових форумів та координаційних нарад

ЗВІТИ ПРО РОБОТУ НАУКОВИХ ФОРУМІВ

2023

Звіт про роботу Міжнародного наукового симпозіуму “ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ (ПОО-XLVІІI)”, присвяченого 100-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. [PDF]

48-й науковий форум – міжнародний науковий симпозіум «Питання оптимізації обчислень» (ПОО-XLVІІI)

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Міжнародний науковий симпозіум “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVІII)”, присвячений 100-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова // Вісник НАН України. – 2023. - C. 73-77. [PDF]

Міжнародний науковий симпозіум “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVІIІ)”, присвячений 100-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова // Кібернетика та системний аналіз. – 2024. – № 1. – С. 196-198. [PDF]

2021

Звіт про роботу Міжнародної наукової конференції “ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ (ПОО-XLVІІ)”, присвяченої 30-річчю незалежності України [PDF]

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Міжнародна наукова конференція “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVІI)”, присвячена 30-річчю незалежності України // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – № 1. - C. 190-192. [PDF]

Про роботу Міжнародної наукової конференції “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVІI)”, присвяченої 30-річчю незалежності України

2019

Звіт про роботу Міжнародного наукового симпозіуму “ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ (ПОО-XLVІ)”, присвяченому 50-річчю від дня проведення І симпозіуму та літньої математичної школи з питань точності та ефективності обчислювальних алгоритмів [PDF]

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Міжнародний науковий симпозіум "Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)", присвячений 50-річчю від дня проведення І симпозіуму та літньої математичної школи з питань точності та ефективності обчислювальних алгоритмів // Кибернетика и системный анализ. – 2020. – № 1. – С. 200–202. [PDF]

Міжнародний науковий симпозіум «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)»

2018

Сергиенко И.В., Задирака В.К., Швидченко И.В. Розширене засідання семінару «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах» та Координаційна нарада «Питання оптимізації обчислень» (ПОО-XLV) // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – Том 54. – № 4. – С. 191-192. [PDF]

2017

Звіт про роботу Міжнародної наукової конференції “ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ (ПОО-XLІV)”, присвяченій 60-річчю від дня заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України   [PDF]

Сергиенко И.В., Задирака В.К., Швидченко И.В. Вопросы оптимизации вычислений. Международная научная конференция (ВОВ-XLIV), посвященная 60-летию со дня основания Института кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – № 1. – С. 193–194. [PDF]

Міжнародна наукова конференція «Питання оптимізації обчислень» (ПОО-XLIV)

2015

Звіт про роботу Міжнародної наукової школи-семінару Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLІІ)”, присвяченій 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича [PDF]

Сергиенко И.В., Задирака В.К., Бабич М.Д., Швидченко И.В. Вопросы оптимизации вычислений. Международная научная школа-семинар (ВОВ-XLII) в Закарпатье, посвященная 85-летию со дня рождения академика В.С. Михалевича // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 2. – С. 184–185. [PDF]

2013

Звіт про роботу Міжнародної наукової конференції “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL), присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова  [PDF]

 2012

Бабич М.Д., Задирака В.К. Координационное совещание научного форума «Вопросы оптимизации вычислений» // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 5. – С. 187. [PDF]

 

Монографії

МОНОГРАФІЇ 

 
Задірака В.К., Луц Л.В., Швідченко І.В. Теорія обчислень інтегралів від швидкоосцилювальних функцій. Київ: Наукова думка,  2023. – 472 c. 

 

Задірака В.К., Семенов В.Ю. Методи розв’язання систем нелінійних рівнянь та задач мінімізації функцій: елементи теорії та застосування. – К.: Наукова думка, 2022. – 128 с. 
 
Ivan V. Sergienko, Valeriy K. Zadiraka, Oleg M. Lytvyn. Elements of the General Theory of Optimal Algorithms. – Springer, 2021. – P. 378. 
 

Задірака В.К., Терещенко А.М. Комп’ютерна арифметика багаторозрядних чисел у послідовній та паралельній моделях обчислень. – К.: Наукова думка, 2021. – 152 с. [PDF]

 

Шевчук Б.М. Методи та алгоритми підвищення інформаційної ефективності безпровідних моніторингових мереж. – Київ: Наукова думка, 2020. – 220 с. [PDF]

 

Zadiraka V.K., Kudin A.M., Shvidchenko I.V., Seliukh P.V., Komada P., Kalizhanova A. Security estimates updating of asymmetric cryptosystems for modern computing // Recent Advances in Information Technology: Proceedings of the 13th Warsztaty Doktoranckie Conference (WD 2016), June 11-13, 2016, Lublin, Poland, and the 13th International Conference on Measurement and Control in Complex Systems (MCCS 2016), October 3-6, Vinnytsia, Ukraine, 2017. – P. 1–12. [PDF]

 

Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій із застосуванням нових інформаційних операторів: монографія / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, О.П. Нечуйвітер. – К.: Наук. думка, 2017. – 336 с.

 

Теорія розривних сплайнів та її застосування в комп’ютерній томографії / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, Ю.І. Першина. – К.: Наук. думка, 2017. – 314 с.

 

Життя у спогадах: до 75-річчя від дня народження Валерія Костянтиновича Задіраки / Упорядник І.В. Швідченко. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2016. – с. 230.

 

Zadiraka V., Kudin A., Shvidchenko I., Bredelev B. Cryptographic and steganographic protocols for cloud systems // Computer technologies in information security. – Ternopil: “Kart-blansh”, 2015. – Р. 9–41.

Zadiraka V., Yakymenko I., Kasianchuk M., Ivasyev S. Theoretical and numerical Krestenson’s basis and its application to problems of cryptographic protection and factorization of multidigit numbers // Computer technologies in information security. – Ternopil: “Kart-blansh”, 2015. – Р. 216–260.

 

Zadiraka V. Improving of performance of two-key cryptography systems // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 67–95.

Zadiraka V., Koshkina N. Spectral methods of computer steganography problem decision // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 96–120.

Zadiraka V., Shevchuk B. Methods and means of information computer networks security support // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 186–228.

 

Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин. – К.: Наукова думка, 2012. – 400 с.

 

Koshkina N., Zadiraka V., Smolarz A., Komada P. Methods of watermarking // Current problems in information and computational technologies: monografie. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2012. – V.1. – P. 61–97.

 

Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування. Т. 2. Застосування / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, С.С. Мельникова, О.П. Нечуйвітер. – Київ: Наукова думка, 2011. – 348 с.

 

Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування. Т. 1. Алгоритми / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, С.С. Мельникова, О.П. Нечуйвітер. – Київ: Наукова думка, 2011. – 448 с. 

 

Zadiraka V., Smolarz A. Improving performance of two-key cryptography systems // Computer technologies for information security. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2011. – Р. 90–119.

Zadiraka V., Komada P. Spectral methods of computer steganography // Computer technologies for information security. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2011. – Р. 123–149.

Zadiraka V., Shevchuk B., Gromaszek K. Methods and means of information computer networks security support // Computer technologies for information security. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2011. – Р. 211–253.

 

Шевчук Б.М., Задірака В.К., Гнатів Л.О., Фраєр С.В. Технологія багатофункціональної обробки та передачі інформації в моніторингових мережах. – К.: Наукова думка, 2010. – 370 с.

 

Олексюк О.С., Задірака В.К., Штабалюк П.І., Бучковська Я.Г. Фінансовий менеджмент: інформаційне забезпечення. Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 168 с.

 

Комп’ютерні технології криптографічного захисту інформації на спеціальних цифрових носіях: Навчальний посібник / В.К. Задірака, А.М. Кудін, В.О. Людвиченко, О.С. Олексюк. – Київ – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 272 с.

 

Задірака В.К., Олексюк О.С. Комп’ютерна арифметика багаторозрядних чисел: Наукове видання. – Київ, 2003. –
264 с.

 

Задирака В.К., Абдикаликов К.А. Быстрые ортогональные преобразования: теория и приложения. – Алматы: НИЦ “Fылым”, 2003. – 220 c.

 

Т-ефективні алгоритми наближеного розв'язання задач обчислювальної та прикладної математики / Задірака В.К., Бабич М.Д., Березовський А.І., Бесараб П.М., Гнатів Л.О., Людвиченко В.О. – Київ, 2003. – 261 с.

 

Задірака В.К., Олексюк О.С. Комп'ютерна криптологія: Підручник. – Київ – Тернопіль: Збруч, 2002. – 504 с.

 

Задірака В.К., Олексюк О.С. Методи захисту фінансової інформації: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2000. – 460 с. 

 

Задірака В.К., Олексюк О.С., Недашковський М.О. Методи захисту банківської інформації: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1999. – 261 с. 

 

Задирака В.К., Абдикаликов К.А. Элементы современной криптологии и методы защиты банковской информации: Учебное пособие. – Алматы: Республиканский издательский кабинет Казахской академии образования им. Н. Алтынсарина, 1999. – 336 с.

 

Задирака В.К., Мельникова С.С. Цифровая обработка сигналов. – Киев: Наукова думка, 1993. – 294 с.

 

Теория вычисления преобразования Фурье / В.К. Задирака. – Киев: Наукова думка, 1983. – 216 с.

 

Методы алгоритмизации непрерывных производственных процессов / Иванов В.В., Березовский А.И., Задирака В.К., Здоренко Л.Д., Лепеха Н.П. – М.: Наука, 1975. – 400 с. 

Збірники праць наукових форумів

ЗБІРНИКИ ПРАЦЬ НАУКОВИХ ФОРУМІВ
 
"ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ"
 
2023
 
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць /Національна академія наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; [редкол.: Є. Чапля (головний редактор) та ін.]. — Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2023. — Вип. 36. —  с. 157. [PDF
  Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць /Національна академія наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; [редкол.: Є. Чапля (головний редактор) та ін.]. — Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2023. — Вип. 37. —  с. 158. [PDF
2021
  Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць /Національна академія наук України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України; [редкол.: Є. Чапля (головний редактор) та ін.]. — Львів: Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2021. — Вип. 32. — 192 с. [PDF
  Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць /Національна академія наук України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України; [редкол.: Є. Чапля (головний редактор) та ін.]. — Львів: Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2021. — Вип. 33. — 196 с. [PDF
2019
  Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: О.М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. — Вип. 19. — 208 с. [PDF]
  Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: О.М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. — Вип. 19. — 160 с. [PDF]
 2017
  Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: О.М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. — Вип. 15. — 272 с. [PDF]
  Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: О.М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. — Вип. 15. — 272 с. [PDF]
 2015
  Праці міжнародної наукової школи-семінару „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII)”, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.C. Михалевича. — Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015. — 194 с. [PDF]
2013
  Праці міжнародної наукової конференції „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)”, присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. — Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. — 292 с. [PDF]
 2011
  Праці міжнародної молодіжної математичної школи “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXVII)” − Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2011. − 214 с. [PDF]

Співробітництво

СПІВРОБІТНИЦТВО

Відділ № 125 (член-кореспондент НАН України, Кузнєцов М.Ю.)
Розв’язання задач інформаційної безпеки.

Відділ № 150 (академік НАН України, Хіміч О.М.)
Розв’язання типових задач обчислювальної математики.

Відділ № 230 (доктор технічних наук, Романов В.О.)
Дистанційний моніторинг об’єктів.

Інститут математики НАН України
Розв’язання типових задач обчислювальної математики.

СБ України
Розв’язання задач комп’ютерної стеганографії та стеганоаналізу.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (м. Харків)
Розв’язання задач криптографії та стеганографії.

Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)
Розробка квадратурних та кубатурних формул інтегрування швидкоосцилюючих функцій.

Інститут фізики НАН України (м. Київ)
Розробка методів розв’язання інтегральних рівнянь.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Викладання спецкурсів з теорії обчислень, математичного моделювання та методів захисту інформації.

Київський національний технічний університет «КПІ» (м. Київ)
Розв’язання задач комп’ютерної стеганографії та стеганоаналізу. Викладання спецкурсів з теорії обчислень, цифрової обробки сигналів та методів захисту інформації.

Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)
Цифрова обробка сигналів.

Люблінський політехнічний інститут (м. Люблін, Польща)
Розв’язання задач криптографії, стеганографії, дистанційного моніторингу об’єктів.