Про конференцію 2021

Шановні учасники міжнародної наукової конференції!

Висловлюємо Вам щиру подяку за участь у конференції і сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.
До зустрічі на наступних наукових форумах з питань оптимізації обчислень.
З повагою, Оргкомітет.

 

                   ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVIІ)», яка присвячена 30-річчю незалежності України.
Конференція відбудеться 21–24 вересня 2021 року на базі Національного університету «Львівська політехніка».
До участі запрошуються науковці, фахівці, аспіранти та студенти, напрям діяльності яких пов’язаний з тематикою конференції.

ОРГАНІЗАТОРИ І СПОНСОРИ

Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
ПАТ "Інститут інформаційних технологій"

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Ознайомлення учасників конференції із сучасними досягненнями у галузі обчислювальної та прикладної математики.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1.  Загальна теорія оптимізації обчислень.
2.  Наближення та відновлення функцій і функціоналів.
3.  Цифрова обробка сигналів та зображень.
4.  Розв’язування рівнянь.
5.  Системний аналіз, оптимізація, математичне програмування.
6.  Методи захисту інформації.
7.  Прикладні задачі.

ПРИОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ
 • побудова гарантованих оцінок зверху якості наближеного розв’язку задачі;
 • побудова оцінок знизу точності та швидкодії типових задач обчислювальної математики;
 • виявлення та уточнення апріорної інформації про задачу;
 • побудова оптимальних та асимптотично оптимальних за точністю та швидкодією алгоритмів розв’язання типових задач обчислювальної математики;
 • побудова оптимальних оцінок з врахуванням вибору найкращого інформаційного оператора для даного класу задач;
 • побудова ефективних алгоритмів розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики в різних моделях обчислень: послідовної, паралельної, квантової, оптичної, в системі залишкових класів;
 • побудова доказово стійких криптографічних та стеганографічних систем;
 • тестування якості алгоритмів-програм;
 • побудова комп’ютерних технологій розв’язання задач прикладної та обчислювальної математики з заданими значеннями характеристик якості з точності та швидкодії.
ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ

Робота конференції передбачає виступи з науковими доповідями, дискусії та конкурс на кращу доповідь молодих вчених.

РОБОЧІ МОВИ

Українська, англійська, російська.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали конференції (статті) будуть опубліковані у збірнику наукових праць, який входить до переліку фахових видань України: «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології».

 ВАЖЛИВІ ДАТИ
Подання заявок, статей та супровідних документів учасників конференції до 01.03.2021 р.
Повідомлення про включення доповіді до програми конференції до 1.05.2021 р.
Оплата за участь у конференції (після отримання другого інформаційного повідомлення) до 1.06.2021 р.
Розсилання запрошень на конференцію (після оплати оргвнеску) до 1.09.2021 р.
Реєстрація, робота конференції 21.09. – 24.09.2021 р.
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

Перше інформаційне повідомлення

Програма конференції

 

Програмний комітет

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА
Сергієнко Іван Васильович
, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ).


ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
Задiрака Валерій Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ).

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР
Швідченко Інна Віталіївна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ).

Члени програмного комітету

Анісімов Анатолій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ).

Бартіш Михайло Ярославович, доктор фізико-математичних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів).

Вуйчик Вальдемар, доктор технічних наук, професор (державний університет “Люблінська Політехніка”, м. Люблін, Польща).

Гаврилюк Іван Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор (Університет дуальної освіти, м. Айзенах, Німеччина).

Горбенко Іван Дмитрович, доктор технічних наук, професор (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків).

Дияк Іван Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів).

Згуровський Михайло Захарович, доктор технічних наук, професор, академік НАН України (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, м. Київ).

Касьянов Павло Олегович, доктор фізико-математичних наук, професор (Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» НАН та МОН України, м. Київ).

Костробій Петро Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор (Національний універститет «Львівська політехніка», м. Львів).

Кудін Антон Михайлович, доктор технічних наук, професор (Національний технічний університет України “КПІ” імені Ігоря Сікорського, м. Київ).

Кушнір Роман Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів).

Литвин Олег Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків).

Ляшко Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ).

Малачівський Петро Стефанович, доктор технічних наук, професор (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів).

Маринець Василь Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України (Ужгородський національний університет, м. Ужгород).

Маркович Богдан Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів).

Недашковський Микола Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів).

Николайчук Ярослав Миколайович, доктор технічних наук, професор (Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль).

Пукач Петро Ярославович, доктор технічних наук, професор (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів).

Ронто Микола Йосипович, доктор фізико-математичних наук, професор (Інститут математики, Мішкольцський університет, м. Мішкольц, Угорщина).

Старков Вячеслав Миколайович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (Інститут фізики НАН України, м. Київ).

Стецюк Петро Іванович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ).

Хіміч Олександр Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ).

Чапля Євген Ярославович, доктор фіз.-мат. наук, професор (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів).

Шевченко Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, м. Київ).

Умови участі у симпозіумі

УМОВИ УЧАСТІ У СИМПОЗІУМІ 

Для участі у симпозіумі необхідно до 15 березня 2023 року подати до Оргкомітету наступні документи: 

1. Заявку на участь у симпозіумі (завантажити). Для цього потрібно заповнити реєстраційну форму учасника симпозіуму (див. інструкцію користувача).

РЕЄСТРАЦІЯ ВСІХ АВТОРІВ СТАТТІ ОБОВ'ЯЗКОВА.

2. Супровідний лист. Оформлюється на бланку відповідної організації з рекомендацією до публікації (зразок). Надсилається скан-копія у форматі pdf або jpg.

3. Електронний варіант статті, оформлений відповідно до вимог.

4. Друкований варіант статті. Подається у двох примірниках, надрукованих з одного боку аркуша формату А4. Другий примірник має бути підписаний усіма авторами. Друкована копія статті повинна повністю збігатися з електронним варіантом. 

5. Відомості про авторів. Подається на окремому аркуші: прізвище, ім’я та по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва організації, поштова адреса, телефон, е-mail (зразок).

6. Рецензія доктора наук з відповідної спеціальності. ОБОВ'ЯЗКОВО ДЛЯ ВСІХ УЧАСНИКІВ!

 
Документи, зазначені в пунктах:
1–2 надсилаються на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
3 надсилаються на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
4–6 надсилаються на адресу:

Укрпошта
Малачівському П.С.
пр-т  В. Чорновола 16-Ж, кв. 43,
м. Львів,
79019

Нова пошта
Львів, відділення № 13 (просп. Чорновола В'ячеслава, 16Д, прим. 98)
+380672570664
Малачівський Петро Стефанович

 
 

Програмний комітет 2021

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА
Сергієнко Іван Васильович
, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)


ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ
Задiрака Валерій Костянтинович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)

УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР
Швідченко Інна Віталіївна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)

Члени програмного комітету

Анісімов Анатолій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Бартіш Михайло Ярославович, доктор фізико-математичних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів)

Верлань Анатолій Федорович
, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент АПН України (Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ)

Вуйчик Вальдемар, доктор технічних наук, професор (державний університет “Люблінська Політехніка”, м. Люблін, Польща)

Гаврилюк Іван Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор (Університет дуальної освіти, м. Айзенах, Німеччина)

Горбенко Іван Дмитрович, доктор технічних наук, професор (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків)

Дияк Іван Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів)

Єрмольєв Юрій Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, м. Відень, Австрія)

Згуровський Михайло Захарович, доктор технічних наук, професор, академік НАН України (Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, м. Київ)

Костробій Петро Петрович, доктор фізико-математичних наук, професор (Національний універститет «Львівська політехніка», м. Львів)

Крот Олександр Михайлович, доктор технічних наук, професор (Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі, м. Мінськ, Білорусь)

Кудін Антон Михайлович, доктор технічних наук, професор (Національний технічний університет України “КПІ” імені Ігоря Сікорського, м. Київ)

Кутнів Мирослав Володимирович, доктор фізико-математичних наук, професор (ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів)

Кушнір Роман Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України (ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів)

Литвин Олег Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків)

Ляшко Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ)

Малачівський Петро Стефанович, доктор технічних наук, професор (ЦММ ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів)

Маринець Василь Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України (Ужгородський національний університет, м. Ужгород)

Маркович Богдан Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор (Національний універститет «Львівська політехніка», м. Львів)

Недашковський Микола Олександрович, доктор фізико-математичних наук, професор (ЦММ ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів)

Николайчук Ярослав Миколайович, доктор технічних наук, професор (ВСП “Надвірнянський фаховий коледж національного транспорного університету”, м. Надвірна)

П’янило Ярослав Данилович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник (ЦММ ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів)

Ронто Микола Йосипович, доктор фізико-математичних наук, професор (Інститут математики, Мішкольцський університет, м. Мішкольц, Угорщина)

Савула Ярема Григорович, доктор фізико-математичних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів)

Старков Вячеслав Миколайович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник (Інститут фізики НАН України, м. Київ)

Стецюк Петро Іванович, доктор фізико-математичних наук, завідуючий відділом (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)

Хапко Роман Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів)

Хіміч Олександр Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)

Шахно Степан Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор (Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів)

Шевченко Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, м. Київ)

Умови участі у конференції 2021

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 Для участі у конференції необхідно до 1 березня 2021 року подати до Оргкомітету наступні документи: 

 1. Заявку на участь у конференції (завантажити). Для цього потрібно заповнити реєстраційну форму учасника конференції (див. інструкцію користувача).

 2. Супровідний лист. Оформлюється на бланку відповідної організації з рекомендацією до публікації (зразок). Надсилається скан-копія у форматі pdf або jpg.

 3. Електронний варіант статті, оформлений відповідно до вимог.

 4. Друкований варіант статті. Подається у двох примірниках, надрукованих з одного боку аркуша формату А4. Другий примірник має бути підписаний усіма авторами. Друкована копія статті повинна повністю збігатися з електронним варіантом.

 5. Відомості про авторів. Подається на окремому аркуші: прізвище, ім’я та по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, посада, повна назва організації, поштова адреса, телефон, е-mail (зразок).

 6. Рецензія доктора наук з відповідної спеціальності. ОБОВ'ЯЗКОВО ДЛЯ ВСІХ УЧАСНИКІВ!

 
Документи, зазначені в пунктах:

1–2 надсилаються на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3 надсилаються на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

4–6 надсилаються на поштову адресу:
Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України,
Малачівському П.С.
вул. Дж. Дудаєва 15, м. Львів, 79005