ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ,
ВИКОНАНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ В.К. ЗАДІРАКИ

Кандидатські дисертації

 1. Игисинов Казыбай
  Анализ точности и эффективности алгоритма быстрого преобразования Фурье и некоторых его приложений (Алма-Ата, 1975).

 2. Мельникова Светлана Семеновна
  Оптимальные по точности квадратурные и кубатурные формулы вычисления интегралов от некоторых быстроосциллирующих функций (Киев, 1985).

 3. Касенов Самат Зайнуллаевич
  Построение оптимальных алгоритмов вычисления преобразования Фурье (Киев, 1987).

 4. Маслова Наталья Александровна
  Оптимизация алгоритмического и программного обеспечения для решения задач контроля состояния выбросоопасных угольных пластов (Киев, 1990).

 5. Абдикаликов Куантай Амиргалиевич
  Оптимальные по быстродействию и близкие к ним алгоритмы решения некоторых задач цифровой обработки сигналов (Киев, 1989).

 6. Макаров Леонид Владимирович
  Алгоритмы аппроксимации нелинейных операторов и их обоснование (Киев, 1989).

 7. Мелёхина Элла Анатольевна
  Оптимальные алгоритмы вычисления интеграла типа свертки и их приложения (Киев, 1991).

 8. Абатов Нурлыбай Тулепбергенович
  Эффективные по точности и быстродействию алгоритмы решения задач спектрального анализа случайных процессов (Алматы, 1993).

 9. Мельник Екатерина Николаевна
  Оптимальнi за точнiстю алгоритми обчислення iнтегралiв вiд швидкоосцилюючих функцiй (Київ, 1993).

 10. Евтушенко Владимир Николаевич
  Эффективные спектральные алгоритмы построения оценок динамических и вероятностных характеристик объектов управления (Киев, 1996).

 11. Кошкіна Наталія Василівна
  Ефективні спектральні алгоритми для вирішення задач цифрової стеганографії (Київ, 2005).

 12. Шевчук Богдан Михайлович
  Ефективні методи та алгоритми оперативної багатофункціональної обробки інформації в комп’ютерних мережах тривалого моніторингу станів об’єктів (Київ, 2007).

 13. Нікітенко Любов Леонідівна
  Методи побудови стійких стеганосистем (Київ, 2010).

 14. Луц Лілія Володимирівна
  Оптимальні за точністю квадратурні формули обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій в умовах найбільш повного використання апріорної інформації про задачу (Київ, 2010).

 15. Терещенко Андрій Миколайович
  Ефективні за швидкодією алгоритми багаторозрядної арифметики (Київ, 2010).

 16. Швідченко Інна Віталіївна
  Побудова криптостеганосистем для розв’язання задач інформаційної безпеки (Київ, 2011).

 17. Нікітіна Ольга Юріївна
  Комп’ютерні технології побудови систем цифрових водяних знаків (Київ, 2011).

 18. Сіренко Ольга Олександрівна
  Алгебраїчні методи аналізу стійкості блокових симетричних криптоалгоритмів (Київ, 2013).

 19. Коломис Олена Миколаївна
  Ефективні за точністю та швидкодією алгоритми визначення оцінок динамічних та імовірнісних характеристик неперервних виробничих процесів (Київ, 2015).

 

Докторські дисертації

 1. Старков Вячеслав Миколайович
  Математичні моделі та методи обчислювальної фізики в задачах інтерпретації (Київ, 2000)

 2. Абдикаликов Куантай Амиргалиевич
  Компьютерные технологии решения задач обработки информации и информационной безопасности на базе быстрых ортогональных преобразований (Республика Казахстан, Алматы, 2006).

 3. Кудін Антон Михайлович
  Моделі та методи побудови асиметричних криптосистем і стеганосистем для розподілених систем (Київ, 2013).

 4. Кошкіна Наталія Василівна
  Спектральні методи комп’ютерної стеганографії та методи стеганоаналізу з навчанням і класифікацією (Київ, 2016).

 5. Шевчук Богдан Михайлович
  Ефективні методи і алгоритми оброблення, кодування та передавання даних в сенсорних мережах (Київ, 2018)

 6. Семенов Василь Юрійович
  Розв'язання систем нелінійних алгебраїчних рівнянь та задач мінімізації функцій: елементи теорії та застосування (Київ, 2019)