НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ 

Фундаментальна:

В.Ф. 140.14.
Розробити оптимальні за точністю та швидкодією алгоритми розв’язання задач: інтегрування швидкоосцилюючих функцій, цифрової обробки сигналів та зображень, дистанційного моніторингу об’єктів, інформаційної безпеки (2014–2018 р.р.).

ВФК 125.18.
Розробити методи захисту інформації в телекомунікаційних та комп'ютерних системах засобами криптографії та стеганоаналізу аудіосигналів і зображень (2017–2021 р.р.)

Прикладні:

В.П. 140.13.
Розробити комп’ютерні технології розв’язання задач цифрової обробки сигналів, зображень та відеокодування, інформаційної безпеки та дистанційного моніторингу об’єктів (2013–2015 р.р.)

ВК. 140.16.15.
Розробка алгоритмів обробки, кодування, аналізу та передачі сенсорних даних для складання трьохвимірних карт місцевості в задачах орієнтації мобільних роботів і безпілотних апаратів (2015–2016 р.р.).

 

«Циркон».
Розробка методів, алгоритмів і програмного забезпечення стеганографічного аналізу та ефективних за швидкодією базових асиметричних криптографічних перетворень (2012–2017 р.р.).

В.П. 140.15.
Розробити ефективні алгоритми кодування і передачі даних в захищених безпровідних мережах широкого застосування (2016–2018 р.р.).