ЛУЦ ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
 
Вчене звання:
Посада:
старший науковий співробітник
Рік народження:
1972
Стаж роботи:
з 2001 року
Наукові напрямки роботи:
 • загальна теорія оптимальних алгоритмів;
 • цифрова обробка сигналів та зображень;
 • теорія тестування якості обчислювальних алгоритмів та оцінок їх характеристик.
Основні наукові результати:
 
 • побудовані ефективні за точністю та швидкодією алгоритми апроксимації функцій деяких класів рядами Фур’є та інтегрування швидко осцилюючих функцій та отримані оцінки їх характеристик якості;
 • визначені оптимальні параметри обчислювальних алгоритмів для знаходження ε-розв’язку задачі апроксимації та наближення функцій та інтегрування швидкоосцилюючих функцій;
 • розроблені ефективні за точністю та швидкодією алгоритми обчислення оцінок динамічних та імовірнісних характеристик об’єктів керування;
 • розроблені КТ розв’язання задач обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій деяких класів та обчислення оцінок динамічних та імовірнісних характеристик об’єктів керування із заданими значеннями характеристик якості.
Загальна кількість публікацій:
23
Прикладні дослідження і впровадження:
Нагороди:
Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
 
Інша інформація:
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список наукових публікацій за останні роки

2013

 1. Задирака В.К., Мельникова С.С., Луц Л.В. Оптимальное интегрирование быстроосциллирующих функций в классе W2,N,с использованием разных информационных операторов // Кибернетика и системный анализ. – 2013. – № 2. – С. 83–93.

 2. Задирака В.К., Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Людвиченко В.А., Мельникова С.С. Эффективные по точности алгоритмы аппроксимации функций некоторых классов рядами Фурье // Проблемы управления и информатики. – 2013. – № 4. – С. 93–106.

 3. Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Людвиченко В.А., Мельникова С.С.  Оценки  вычислительной сложности некоторых алгоритмов аппроксимации функций рядами Фурье с заданной точностью // Управляющие системы и машины. – 2013. – № 5. – С. 14–26.

 4. Задірака В.К., Коломис О.М., Луц Л.В., Мельникова С.С. Ефективні за точністю алгоритми обчислення оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами // Искусственный интеллект. – 2013. – № 3. – С. 47–57.

 5. Задірака В.К., Коломис О.М., Луц Л.В., Людвиченко В.О., Мельникова С.С. Ефективні за точністю та швидкодією алгоритми апроксимації функцій одного класу з використанням кубічних сплайн-функцій // «Сучасна інформатика: Проблеми, досягнення та перспективи розвитку»: праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (12–13 вересня 2013 р.). – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 90–92.

 6. Коломис О.М., Луц Л.В. Два підходи до побудови оцінки частотної характеристики лінійної моделі об’єктів керування з постійними параметрами // «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)»: праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (12–13 вересня 2013 р.). – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 129–131.

2014

 1. Задирака В.К., Коломыс Е.Н., Луц Л.В., Мельникова С.С. Оценки основных характеристик алгоритмов вычисления частотной характеристики линейной стационарной модели объекта управления на некоторых классах функций // Проблемы управления и информатики. – 2014. – № 1. – С. 97–109.

 2. Шевчук Б.М., Задірака В.К., Луц Л.В., Луц В.К. Ефективні за швидкодією і точністю кодування методи оперативної обробки, кодування та передачі інформації для побудови бортових засобів мобільних роботів і рухомих систем // Искусственный интеллект. – 2014. – № 3. – С. 138–147.

2015

 1. Коломис О.М., Луц Л.В. Алгоритм обчислення оцінок спектральної щільності // «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII)»: праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича (21–25 вересня 2015 р). – 2015. – С. 45–46.

2016

 1. Коломис О.М., Луц Л.В. Ефективні за швидкодією алгоритми обчислення оцінок взаємно кореляційних функцій послідовностей різної довжини //  Математичне та комп’ютерне моделювання. – 2016. – Вип. 13. – C. 91–99.
 2. Коломис О.М., Луц Л.В. Алгоритми обчислення оцінок взаємно кореляційних функцій // Праці VIIІ-ї міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”, присвяченої 80-річчю академіка І.В. Сергієнка та 50-річчю математичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (26 вересня –1 жовтня 2016 р., м. Ужгород). – 2016. –  C. 145–146.