ЗБІРНИКИ ПРАЦЬ НАУКОВИХ ФОРУМІВ
 
"ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ"
 
2023
 
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць /Національна академія наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; [редкол.: Є. Чапля (головний редактор) та ін.]. — Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2023. — Вип. 36. —  с. 157. [PDF
  Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць /Національна академія наук України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України; [редкол.: Є. Чапля (головний редактор) та ін.]. — Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2023. — Вип. 37. —  с. 158. [PDF
2021
  Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць /Національна академія наук України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України; [редкол.: Є. Чапля (головний редактор) та ін.]. — Львів: Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2021. — Вип. 32. — 192 с. [PDF
  Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць /Національна академія наук України, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України; [редкол.: Є. Чапля (головний редактор) та ін.]. — Львів: Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2021. — Вип. 33. — 196 с. [PDF
2019
  Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: О.М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. — Вип. 19. — 208 с. [PDF]
  Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: О.М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. — Вип. 19. — 160 с. [PDF]
 2017
  Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: О.М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. — Вип. 15. — 272 с. [PDF]
  Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: О.М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. — Вип. 15. — 272 с. [PDF]
 2015
  Праці міжнародної наукової школи-семінару „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII)”, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.C. Михалевича. — Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015. — 194 с. [PDF]
2013
  Праці міжнародної наукової конференції „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)”, присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. — Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. — 292 с. [PDF]
 2011
  Праці міжнародної молодіжної математичної школи “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXVII)” − Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2011. − 214 с. [PDF]