ЗБІРНИКИ ПРАЦЬ НАУКОВИХ ФОРУМІВ
"ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБЧИСЛЕНЬ"
 
2019
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; [редкол.: О. М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. — Вип. 19. — 208 с. [Повний текст PDF]
 
Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: О. М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янецьПодільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. — Вип. 19. — 160 с. [Повний текст PDF]
 
2017
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: О. М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. — Вип. 15. — 272 с. [Повний текст PDF]
 
Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. наук. праць / Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: О. М. Хіміч (відп. ред.) та ін.]. — Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017. — Вип. 15. — 272 с. [Повний текст PDF]
 
2015
Праці міжнародної наукової школи-семінару „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII)”, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.C. Михалевича. — Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015. — 194 с. [Повний текст PDF]
 
2013
Праці міжнародної наукової конференції „Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)”, присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. — Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2013. — 292 с. [Повний текст PDF]
 
2011
Праці міжнародної молодіжної математичної школи “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXVII)” − Київ: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2011. − 214 с. [Повний текст PDF]