МОНОГРАФІЇ 

 
Задірака В.К., Луц Л.В., Швідченко І.В. Теорія обчислень інтегралів від швидкоосцилювальних функцій. Київ: Наукова думка,  2023. – 472 c. 

 

Задірака В.К., Семенов В.Ю. Методи розв’язання систем нелінійних рівнянь та задач мінімізації функцій: елементи теорії та застосування. – К.: Наукова думка, 2022. – 128 с. 
 
Ivan V. Sergienko, Valeriy K. Zadiraka, Oleg M. Lytvyn. Elements of the General Theory of Optimal Algorithms. – Springer, 2021. – P. 378. 
 

Задірака В.К., Терещенко А.М. Комп’ютерна арифметика багаторозрядних чисел у послідовній та паралельній моделях обчислень. – К.: Наукова думка, 2021. – 152 с. [PDF]

 

Шевчук Б.М. Методи та алгоритми підвищення інформаційної ефективності безпровідних моніторингових мереж. – Київ: Наукова думка, 2020. – 220 с. [PDF]

 

Zadiraka V.K., Kudin A.M., Shvidchenko I.V., Seliukh P.V., Komada P., Kalizhanova A. Security estimates updating of asymmetric cryptosystems for modern computing // Recent Advances in Information Technology: Proceedings of the 13th Warsztaty Doktoranckie Conference (WD 2016), June 11-13, 2016, Lublin, Poland, and the 13th International Conference on Measurement and Control in Complex Systems (MCCS 2016), October 3-6, Vinnytsia, Ukraine, 2017. – P. 1–12. [PDF]

 

Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій із застосуванням нових інформаційних операторів: монографія / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, О.П. Нечуйвітер. – К.: Наук. думка, 2017. – 336 с.

 

Теорія розривних сплайнів та її застосування в комп’ютерній томографії / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, Ю.І. Першина. – К.: Наук. думка, 2017. – 314 с.

 

Життя у спогадах: до 75-річчя від дня народження Валерія Костянтиновича Задіраки / Упорядник І.В. Швідченко. – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2016. – с. 230.

 

Zadiraka V., Kudin A., Shvidchenko I., Bredelev B. Cryptographic and steganographic protocols for cloud systems // Computer technologies in information security. – Ternopil: “Kart-blansh”, 2015. – Р. 9–41.

Zadiraka V., Yakymenko I., Kasianchuk M., Ivasyev S. Theoretical and numerical Krestenson’s basis and its application to problems of cryptographic protection and factorization of multidigit numbers // Computer technologies in information security. – Ternopil: “Kart-blansh”, 2015. – Р. 216–260.

 

Zadiraka V. Improving of performance of two-key cryptography systems // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 67–95.

Zadiraka V., Koshkina N. Spectral methods of computer steganography problem decision // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 96–120.

Zadiraka V., Shevchuk B. Methods and means of information computer networks security support // Methods of effective protection of information flows. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 186–228.

 

Елементи загальної теорії оптимальних алгоритмів та суміжні питання / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин. – К.: Наукова думка, 2012. – 400 с.

 

Koshkina N., Zadiraka V., Smolarz A., Komada P. Methods of watermarking // Current problems in information and computational technologies: monografie. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2012. – V.1. – P. 61–97.

 

Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування. Т. 2. Застосування / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, С.С. Мельникова, О.П. Нечуйвітер. – Київ: Наукова думка, 2011. – 348 с.

 

Оптимальні алгоритми обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій та їх застосування. Т. 1. Алгоритми / І.В. Сергієнко, В.К. Задірака, О.М. Литвин, С.С. Мельникова, О.П. Нечуйвітер. – Київ: Наукова думка, 2011. – 448 с. 

 

Zadiraka V., Smolarz A. Improving performance of two-key cryptography systems // Computer technologies for information security. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2011. – Р. 90–119.

Zadiraka V., Komada P. Spectral methods of computer steganography // Computer technologies for information security. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2011. – Р. 123–149.

Zadiraka V., Shevchuk B., Gromaszek K. Methods and means of information computer networks security support // Computer technologies for information security. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2011. – Р. 211–253.

 

Шевчук Б.М., Задірака В.К., Гнатів Л.О., Фраєр С.В. Технологія багатофункціональної обробки та передачі інформації в моніторингових мережах. – К.: Наукова думка, 2010. – 370 с.

 

Олексюк О.С., Задірака В.К., Штабалюк П.І., Бучковська Я.Г. Фінансовий менеджмент: інформаційне забезпечення. Монографія. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 168 с.

 

Комп’ютерні технології криптографічного захисту інформації на спеціальних цифрових носіях: Навчальний посібник / В.К. Задірака, А.М. Кудін, В.О. Людвиченко, О.С. Олексюк. – Київ – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 272 с.

 

Задірака В.К., Олексюк О.С. Комп’ютерна арифметика багаторозрядних чисел: Наукове видання. – Київ, 2003. –
264 с.

 

Задирака В.К., Абдикаликов К.А. Быстрые ортогональные преобразования: теория и приложения. – Алматы: НИЦ “Fылым”, 2003. – 220 c.

 

Т-ефективні алгоритми наближеного розв'язання задач обчислювальної та прикладної математики / Задірака В.К., Бабич М.Д., Березовський А.І., Бесараб П.М., Гнатів Л.О., Людвиченко В.О. – Київ, 2003. – 261 с.

 

Задірака В.К., Олексюк О.С. Комп'ютерна криптологія: Підручник. – Київ – Тернопіль: Збруч, 2002. – 504 с.

 

Задірака В.К., Олексюк О.С. Методи захисту фінансової інформації: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2000. – 460 с. 

 

Задірака В.К., Олексюк О.С., Недашковський М.О. Методи захисту банківської інформації: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1999. – 261 с. 

 

Задирака В.К., Абдикаликов К.А. Элементы современной криптологии и методы защиты банковской информации: Учебное пособие. – Алматы: Республиканский издательский кабинет Казахской академии образования им. Н. Алтынсарина, 1999. – 336 с.

 

Задирака В.К., Мельникова С.С. Цифровая обработка сигналов. – Киев: Наукова думка, 1993. – 294 с.

 

Теория вычисления преобразования Фурье / В.К. Задирака. – Киев: Наукова думка, 1983. – 216 с.

 

Методы алгоритмизации непрерывных производственных процессов / Иванов В.В., Березовский А.И., Задирака В.К., Здоренко Л.Д., Лепеха Н.П. – М.: Наука, 1975. – 400 с.