СПІВРОБІТНИЦТВО

Відділ № 125 (член-кореспондент НАН України, Кузнєцов М.Ю.)
Розв’язання задач інформаційної безпеки.

Відділ № 150 (академік НАН України, Хіміч О.М.)
Розв’язання типових задач обчислювальної математики.

Відділ № 230 (доктор технічних наук, Романов В.О.)
Дистанційний моніторинг об’єктів.

Інститут математики НАН України
Розв’язання типових задач обчислювальної математики.

СБ України
Розв’язання задач комп’ютерної стеганографії та стеганоаналізу.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (м. Харків)
Розв’язання задач криптографії та стеганографії.

Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)
Розробка квадратурних та кубатурних формул інтегрування швидкоосцилюючих функцій.

Інститут фізики НАН України (м. Київ)
Розробка методів розв’язання інтегральних рівнянь.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)
Викладання спецкурсів з теорії обчислень, математичного моделювання та методів захисту інформації.

Київський національний технічний університет «КПІ» (м. Київ)
Розв’язання задач комп’ютерної стеганографії та стеганоаналізу. Викладання спецкурсів з теорії обчислень, цифрової обробки сигналів та методів захисту інформації.

Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)
Цифрова обробка сигналів.

Люблінський політехнічний інститут (м. Люблін, Польща)
Розв’язання задач криптографії, стеганографії, дистанційного моніторингу об’єктів.