НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Фундаментальні:

 • розроблено елементи загальної теорії побудови оптимальних алгоритмів в умовах найбільш повного використання апріорної інформації про задачу;

 • розроблено теорію тестування якості алгоритмів-програм розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики;

 • розроблено теорію обчислень перетворення Фур’є;

 • на базі теорії обчислень і швидких ортогональних перетворень розроблено нові алгоритми цифрової обробки сигналів і зображень;

 • розроблено методи та алгоритми розв’язання задач комп’ютерної стеганографії, стеганоаналізу та криптостеганоаналізу.

      Прикладні:

 • створено програмно-апаратний комплекс арифметики багаторозрядних чисел «Арифметика» для підвищення продуктивності систем двохключової криптографії;

 • розроблено набір пакетів програм «ПОМ-1» розв’язання задач обчислювальної математики з діагностикою якості наближених розв’язків задач;

 • розроблено комп’ютерну технологію розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики з заданими характеристиками якості;

 • розроблено технологію оперативної багатофункціональної обробки інформації в комп’ютерних мережах тривалого моніторингу станів об’єктів.

Впровадження:

 • системи експрес обробки даних льотного експерименту «Випробовувач», «Темп», «Темп ЕК»  (м. Жуковський, Московська область);

 • комплекс програм по розрахунку і оцінці основних ймовірнісних характеристик апроксимації функцій, розв’язанню ряду класів рівнянь, мінімізації функцій та математичного програмування (ПОМ-1) (Київський університет, обчислювальний центр Армянської РСР, Обнінський енергетичний інститут);

 • програмно-апаратний комплекс арифметики багаторозрядних чисел (Міністерсво оборони України);

 • комп’ютерні технології розв’язання задач комп’ютерної стеганографії (СБ України);

 • ефективні алгоритми обчислення оцінок динамічних та ймовірнісних характеристик об’єктів керування (нафтопереробний завод, м. Надвірна, Івано-Франківська область);

 • ефективні алгоритми дистанційного моніторингу об’єктів на прикладі ливарного виробництва (Інститут сталі та сплавів, м. Київ).