Дата проведення Доповідач(-і) та назва доповіді
 

12.03.2024

Королюк Д.В. доктор фізико-математичних наук, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, Інститут математики НАНУ, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ, м. Київ

Фотонна платформа квантового компютера

 

20.02.2024

Терещенко А.М. кандидат фізико-математичних наук, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

Симуляція вентиля Тоффолі з використанням одно- та двокубітних вентилів

 

30.01.2024

Семотюк М.В. кандидат технічних наук, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

Квантові обчислення та факторизація складових чисел: сьогодення та перспективи

 

12.12.2023

Терещенко А.М. кандидат фізико-математичних наук, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

Квантова телепортація та надщільне кодування 

 

5.12.2023

Кудін А.М. доктор технічних наук, Національний банк України, Навчально-науковий Фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ

За межами постквантової криптографії або криптосистеми, стійкі в певних моделях обчислень 

 

10.10.2023

Фесенко А.В. кандидат фіз.-мат. наук, Навчально-науковий Фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ

Наявні можливості та перспективи побудови квантових обчислювальних пристроїв 

 

27.06.2023

Устименко В.О. доктор фізико-математичних наук, Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України та Royal Holloway of University of London, United Kingdom

Проєктивні геометрії, постквантові криптосистеми від багатьох змінних та схеми типу Ель Гамаля 

 

13.06.2023

Устименко В.О. доктор фізико-математичних наук, Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України та Royal Holloway of University of London, UK

Алгебраїчна геометрія та нові алгоритми постквантової криптографії 

 

6.06.2023

Терещенко А.М. кандидат фізико-математичних наук, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

Багаторозрядна арифметика для квантової моделі обчислень

 

14.03.2023

Гнатюк С.О. доктор технічних наук, Національний авіаційний університет, м. Київ.

Квантова криптографія та квантовий звязок: останні досягнення, передові технології та галузі застосування 

 

14.02.2023

 

Савчук М.М., член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, Фесенко А.В. кандидат фіз.-мат. наук

Навчально-науковий фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ

Квантові алгоритми для розв’язку алгебраїчних задач та можливості їх застосування в криптоаналізі (продовження) 

 

31.01.2023

Савчук М.М., член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, Фесенко А.В. кандидат фіз.-мат. наук

Навчально-науковий фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ

Квантові алгоритми для розв’язку алгебраїчних задач та можливості їх застосування в криптоаналізі 

 

1.11.2022

Васіліу Є.В. доктор технічних наук, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, м. Одеса

Квантове розподілення таємних ключів шифрування – новітня технологія криптографічного захисту інформації 

 

18.10.2022

Горбенко І.Д. доктор технічних наук, ПАТ “Інститут інформаційних технологій”, м. Харків

Концепція зниження ризиків для вразливих криптографічних систем, розробка, стандартизація та впровадження стійких постквантових криптопримітивів на міжнародному та національному рівнях 

 

27.09.2022

Шевченко С.М. доктор фіз.-мат. наук, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, м. Харків

Квантовий комп’ютер – з точки зору фізика 

В Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України з 2018 року в мережі семінарів Наукової ради з проблеми «Кібернетика» при Відділенні інформатики НАН України функціонує семінар "Методи обчислювальної математики" (з 2022 року "Методи обчислювальної математики").

Доповіді, які виносяться на семінар, присвячені:
 • теоретичним основам та методам побудови оптимальних за точністю та швидкодією алгоритмів розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики;
 • методам комп’ютерної стенографії та стеганоаналізу;
 • тестуванню якості алгоритмів-програм розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики;
 • комп’ютерній арифметиці багаторозрядних чисел;
 • методам та алгоритмам паралельних та розподілених обчислень;
 • математичним моделям з наближеними даними;
 • програмному забезпеченню сучасних та перспективних обчислювальних систем;
 • математичному моделюванню та оптимізації хвильових процесів у неоднорідних середовищах;
 • математичному моделюванню актуальних еколого-інформаційних задач на основі нових дробово-диференційних математичних моделей прогнозування динаміки міграційних процесів в пористих середовищах та середовищах фрактальної структури.

В рамках семінару працює Проблемна рада, яка рекомендує до захисту на Спеціалізованій Вченій раді Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України Д 26.194.02 кандидатські та докторські дисертації за спеціальностями 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи і 113 – прикладна математика.

Керівники семінару: академік НАН України В.К. Задірака,
 академік НАН України О.М. Хіміч.
Вчений секретар семінару: канд. фіз.-мат. наук І.В. Швідченко.
 
Заявка на доповідь має містити в собі:
 • відомості про доповідача (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, організація, e-mail, телефон);
 • тези доповіді (1-2 стор.).

Регламент виступу: до 30 хвилин.

Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Фуршет

Ресторан Турист

На основі постанови Президії НАН України (протокол №27 від 8.12.2021 р.) в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України в мережі наукових семінарів Наукової ради з проблеми «Кібернетика» при Відділенні інформатики НАН України функціонує міжнародний науковий семінар «Квантові обчислення», який підтримує діяльність Робочої групи з НАНУ та інших організацій України з координації робіт щодо розроблення математичного і програмного забезпечення квантових комп’ютерів.

Тематика доповідей семінару присвячена розробленню математичного і програмного забезпечення квантових комп’ютерів для класів задач, де є квантова перевага:

 • задачі криптоаналізу;
 • квантовим генераторам випадкових послідовностей;
 • квантовому розподіленню ключів;
 • пошуку потрібного запису у невпорядкованій базі даних;
 • квантовим протоколам;
 • моделюванню квантової системи за поліноміальне число кроків;
 • розкриттю «неявної лінійної форми» (періоду довільної послідовності на абелевих групах);
 • ефективній реалізації перетворення Фур’є за допомогою квантових алгоритмів;
 • розв’язанню оптимізаційних задач;
 • використанню блокчейн технологій в квантових системах для зберігання інформації та керуванню роботою таких систем;
 • квантовому машинному навчанню, розв’язанню задач штучного інтелекту;
 • застосуванню квантових комп’ютерних технологій в розшифруванні генома, розробці нових лікарняних засобів, метеорології, дослідженню в області ядерної енергетики, дослідженню космічного простору;
 • квантові телепортації тощо.
Керівники семінару: академік НАН України В.К. Задірака,
 академік НАН України О.В. Палагін,
 академік НАН України О.М. Хіміч.
 
Вчений секретар семінару: канд. фіз.-мат. наук І.В. Швідченко.
 
Заявка на доповідь має містити в собі:
 • відомості про доповідача (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, організація, e-mail, телефон);
 • тези доповіді (1-2 стор.).

 Регламент виступу: до 30 хвилин.

 Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Міжнародний науковий семінар “Квантові обчислення” продовжує свою роботу та запрошує до участі науковців

В Академії започатковано семінар «Квантові обчислення»

Заявка на участь у конференції

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Завантажити

 

Щоб подати Заявку на участь у конференції необхідно:

1.       натиснути на посилання «Завантажити» і зберегти файл з реєстраційною формою на комп’ютері;
2.      відкрити завантажений Registration_Ukraine.pdf файл (для перегляду і заповнення рекомендується програма Adobe Acrobat Reader) і заповнити поля реєстраційної форми (див. зразок нижче);
3.      перевірити правильність заповнення реєстраційної форми;
4.      зберегти заповнену форму під власним прізвищем (латиницею);
5.      відправити заявку на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ НА НЕОБХІДНІСТЬ ВКАЗУВАТИ ДОСТОВІРНІ Й ТОЧНІ ДАНІ. НА ПІДСТАВІ ЦИХ ДАНИХ БУДЕ ПРОХОДИТИ ОБРОБКА ВАШОЇ ЗАЯВКИ, ФОРМУВАННЯ ЗБІРНИКА ПРАЦЬ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРОГРАМИ ТОЩО.

 

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ФОРМИ

 • У відповідні текстові поля введіть персональні дані (ПІБ);
 • Виберіть один із запропонованих варіантів у списках, що випадають (академічне звання, науковий ступінь, вчене звання, посада/статус, організація) або введіть свій варіант відповіді;
 • За допомогою перемикача виберіть форму участі у конференції: “очна участь”, “як слухач” або “заочна участь”;
 • Заповніть поля назва статті, автор(-и), ПІБ доповідача. Якщо Ви збираєтесь брати участь “як слухач” і не плануєте подавати статтю, то поля для заповнення залишіть порожніми;
 • В списках серія збірника праць, секція оберіть один із варіантів;
 • Виберіть зі списку, що випадає, країна один із запропонованих варіантів або введіть свій варіант відповіді;
 • Вкажіть повний поштовий індекс і адресу;
 • Введіть номери контактних телефонів, за якими ми зможемо зв'язатися з Вами.
 • Укажіть кількість місць для бронювання у гуртожитку. Якщо ви не плануєте бронювати місця залишіть поле порожнім.

 

При наведенні покажчика миші на поле або список через декілька секунд випливає підказка.

Після заповнення в меню “Файл” оберіть команду “Зберегти як”, у вікні, що відкрилося, введіть у поле Ім'я файлу ваше прізвище латиницею (наприклад, Ivanov).

Натисніть кнопку “Зберегти”.

Збережену реєстраційну форму надішліть за адресою: iscopt2015@gmail.com