НАУКОВИЙ СЕМІНАР
"МЕТОДИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ"

В Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України з 2018 року в мережі семінарів Наукової ради з проблеми «Кібернетика» Президії НАН України функціонує семінар "Методи обчислювальної математики" (з 2022 року "Методи обчислювальної математики").

Доповіді, які виносяться на семінар, присвячені:
 • теоретичним основам та методам побудови оптимальних за точністю та швидкодією алгоритмів розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики;
 • методам комп’ютерної стенографії та стеганоаналізу;
 • тестуванню якості алгоритмів-програм розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики;
 • комп’ютерній арифметиці багаторозрядних чисел;
 • методам та алгоритмам паралельних та розподілених обчислень;
 • математичним моделям з наближеними даними;
 • програмному забезпеченню сучасних та перспективних обчислювальних систем;
 • математичному моделюванню та оптимізації хвильових процесів у неоднорідних середовищах;
 • математичному моделюванню актуальних еколого-інформаційних задач на основі нових дробово-диференційних математичних моделей прогнозування динаміки міграційних процесів в пористих середовищах та середовищах фрактальної структури.

В рамках семінару працює Проблемна рада, яка рекомендує до захисту на Спеціалізованій Вченій раді Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України Д 26.194.02 кандидатські та докторські дисертації за спеціальностями 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи і 113 – прикладна математика.

Керівники семінару: академік НАН України В.К. Задірака,
 академік НАН України О.М. Хіміч.
Вчений секретар семінару: канд. фіз.-мат. наук І.В. Швідченко.
 
Заявка на доповідь має містити в собі:
 • відомості про доповідача (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, організація, e-mail, телефон);
 • тези доповіді (1-2 стор.).

Регламент виступу: до 30 хвилин.

Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПРО МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР
"КВАНТОВІ ОБЧИСЛЕННЯ"

На основі постанови Президії НАН України (протокол №27 від 8.12.2021 р.) в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України в мережі наукових семінарів Наукової ради з проблеми «Кібернетика» Президії НАН України функціонує міжнародний науковий семінар «Квантові обчислення», який підтримує діяльність Робочої групи з НАНУ та інших організацій України з координації робіт щодо розроблення математичного і програмного забезпечення квантових комп’ютерів. 

Тематика доповідей семінару присвячена класам задач, де є квантова перевага:

 • задачі криптоаналізу;
 • квантовим генераторам випадкових послідовностей;
 • квантовому розподіленню ключів;
 • пошуку потрібного запису у невпорядкованій базі даних;
 • квантовим протоколам;
 • моделюванню квантової системи за поліноміальне число кроків;
 • розкриттю «неявної лінійної форми» (періоду довільної послідовності на абелевих групах);
 • ефективній реалізації перетворення Фур’є за допомогою квантових алгоритмів;
 • розв’язанню оптимізаційних задач;
 • використанню блокчейн технологій в квантових системах для зберігання інформації та керуванню роботою таких систем;
 • квантовому машинному навчанню, розв’язанню задач штучного інтелекту;
 • застосуванню квантових комп’ютерних технологій в розшифруванні генома, розробці нових лікарняних засобів, метеорології, дослідженню в області ядерної енергетики, дослідженню космічного простору;
 • квантові телепортації тощо.
Керівники семінару: академік НАН України В.К. Задірака,
 академік НАН України О.В. Палагін,
 академік НАН України О.М. Хіміч.
 
Вчений секретар семінару: канд. фіз.-мат. наук І.В. Швідченко.
 
Заявка на доповідь має містити в собі:
 • відомості про доповідача (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, організація, e-mail, телефон);
 • тези доповіді (1-2 стор.).

 Регламент виступу: 30 хвилин.

 Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заявка на участь у конференції

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Завантажити

 

Щоб подати Заявку на участь у конференції необхідно:

1.       натиснути на посилання «Завантажити» і зберегти файл з реєстраційною формою на комп’ютері;
2.      відкрити завантажений Registration_Ukraine.pdf файл (для перегляду і заповнення рекомендується програма Adobe Acrobat Reader) і заповнити поля реєстраційної форми (див. зразок нижче);
3.      перевірити правильність заповнення реєстраційної форми;
4.      зберегти заповнену форму під власним прізвищем (латиницею);
5.      відправити заявку на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ НА НЕОБХІДНІСТЬ ВКАЗУВАТИ ДОСТОВІРНІ Й ТОЧНІ ДАНІ. НА ПІДСТАВІ ЦИХ ДАНИХ БУДЕ ПРОХОДИТИ ОБРОБКА ВАШОЇ ЗАЯВКИ, ФОРМУВАННЯ ЗБІРНИКА ПРАЦЬ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРОГРАМИ ТОЩО.

 

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ ФОРМИ

 • У відповідні текстові поля введіть персональні дані (ПІБ);
 • Виберіть один із запропонованих варіантів у списках, що випадають (академічне звання, науковий ступінь, вчене звання, посада/статус, організація) або введіть свій варіант відповіді;
 • За допомогою перемикача виберіть форму участі у конференції: “очна участь”, “як слухач” або “заочна участь”;
 • Заповніть поля назва статті, автор(-и), ПІБ доповідача. Якщо Ви збираєтесь брати участь “як слухач” і не плануєте подавати статтю, то поля для заповнення залишіть порожніми;
 • В списках серія збірника праць, секція оберіть один із варіантів;
 • Виберіть зі списку, що випадає, країна один із запропонованих варіантів або введіть свій варіант відповіді;
 • Вкажіть повний поштовий індекс і адресу;
 • Введіть номери контактних телефонів, за якими ми зможемо зв'язатися з Вами.
 • Укажіть кількість місць для бронювання у гуртожитку. Якщо ви не плануєте бронювати місця залишіть поле порожнім.

 

При наведенні покажчика миші на поле або список через декілька секунд випливає підказка.

Після заповнення в меню “Файл” оберіть команду “Зберегти як”, у вікні, що відкрилося, введіть у поле Ім'я файлу ваше прізвище латиницею (наприклад, Ivanov).

Натисніть кнопку “Зберегти”.

Збережену реєстраційну форму надішліть за адресою: iscopt2015@gmail.com

 

Фуршет

Ресторан Турист