Кошкіна Наталія Василівна

КОШКІНА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
доктор технічних наук
Вчене звання:
cтарший науковий співробітник
Посада:
cтарший науковий співробітник
Рік народження:
1977
Стаж роботи:
18 років
Наукові напрямки роботи:
 • комп’ютерна стеганографія;
 • цифрові водяні знаки;
 • стеганоаналіз.
Основні наукові результати:
 • розроблені, обгрунтовані та досліджені стійкі в моделі пасивного порушника спектральні методи комп’ютерної стеганографії;
 • розроблені, обгрунтовані та досліджені методи маркування сигналів та зображень, стійкі до типових операцій обробки;
 • розроблені, обгрунтовані та досліджені методи стеганоаналізу для виявлення приховань, здійснених за допомогою поширеного стеганографічного програмного забезпечення.
Загальна кількість публікацій:
46 (з них 2 монографії)
Прикладні дослідження і впровадження:
 • створені програмні модулі для приховання даних в спектральній області одновимірних та двовимірних сигналів (ТОВ «Нова економіка»);
 • розроблені програмні комплекси розв’язання задач комп’ютерної стеганографії та стеганоаналізу (СБ України).
Нагороди:

лауреат премії Президента України для молодих вчених
(2012 р.); 

Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
Інша інформація:
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Список наукових публікацій за останні роки

2013

 1. Кошкина Н.В. Выявление Hide4PGP вложений в аудиосигналах // Проблемы управления и информатики. – 2013. – № 3.– C. 151–156.

 2. Кошкина Н.В. Выявление в аудиосигналах скрытых сообщений, внедренных с помощью программы S-Tools // Захист інформації. – 2013. – № 4. – С. 316–326. 

 3. Кошкіна Н.В. Стійкі до активних атак методи комп’ютерної стеганографії // Вісник НАН України. – 2013. – № 4. – С. 61–66. 

 4. Кошкіна Н.В. Виявлення НЗБ-стеганографії на базі рядків матриці суміжності аудіосигналів // Праці міжнар. конф. “Питання оптимізації обчислень-XL”. – Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 134–135.

2014

 1. Zadiraka V., Koshkina N. Spectral methods of computer steganography problem decision // Methods of effective protection of information flows / edited by V. Zadiraka, Y. Nykolaichuk. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 96–120.

 2. Кошкина Н.В. Исследование применимости матрицы смежности для выявления стеганоаудиоконтейнеров // Проблемы управления и информатики. – 2014. – № 1 – C. 148–156.

 3. Кошкина Н.В. Стеганоанализ изображений в формате jpeg на базе атаки контрольным внедрением // Управляющие системы и машины. – 2014. – № 4. – С. 3–17. 

 4. Кошкина Н.В. Стеганоанализ бесключевых стеганосистем на основе атаки контрольным внедрением // Проблемы управления и информатики. – 2014. – № 6. – С. 137–144.

 5. Кошкіна Н.В. Стеганоаналіз цифрових зображень із застосуванням контрольного вкраплення // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – 2014. – C. 98–100.

2015

 1. Кошкина Н.В. Обзор и классификация методов стеганоанализа // Управляющие системы и машины. – 2015. – № 3. – С. 3–12. 

 2. Кошкіна Н.В. Методи стеганоаналізу з навчанням та класифікацією за характеристичними векторами // Праці міжнар. конф. “Питання оптимізації обчислень-XL”. - Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2015 – С. 153–154.

2016

 1. Задірака В.К., Кошкіна Н.В., Швідченко І.В. Комп’ютерній стеганографії 20 років // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. «Захист інформації і безпека інформаційних систем» (2–3 червня 2016 р.). – Львів, 2016. –
  С. 98–99.

Основні наукові публікації:

 1. Кошкина Н.В. Методы синхронизации цифровых водяных знаков // Кибернетика и системный анализ. – 2008. – № 1. – С. 180188. 

 2. Кошкина Н.В. Внедрение ЦВЗ в аудиосигналы на основе пакетной вейвлет-декомпозиции и частотного маскирования // Искусственный интеллект. – 2010.– № 4. – C. 381387.