КОШКІНА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
доктор технічних наук
Вчене звання:
cтарший науковий співробітник
Посада:
провідний науковий співробітник
Рік народження:
1977
Стаж роботи:
18 років
Наукові напрямки роботи:
  • комп’ютерна стеганографія;
  • цифрові водяні знаки;
  • стеганоаналіз.
Основні наукові результати:
  • розроблені, обгрунтовані та досліджені стійкі в моделі пасивного порушника спектральні методи комп’ютерної стеганографії;
  • розроблені, обгрунтовані та досліджені методи маркування сигналів та зображень, стійкі до типових операцій обробки;
  • розроблені, обгрунтовані та досліджені методи стеганоаналізу для виявлення приховань, здійснених за допомогою поширеного стеганографічного програмного забезпечення.
Загальна кількість публікацій:
57 (з них 2 монографії)
Прикладні дослідження і впровадження:
  • створені програмні модулі для приховання даних в спектральній області одновимірних та двовимірних сигналів (ТОВ «Нова економіка»);
  • розроблені програмні комплекси розв’язання задач комп’ютерної стеганографії та стеганоаналізу (СБ України).
Нагороди:

лауреат премії Президента України для молодих вчених
(2012 р.); 

Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
Інша інформація:
Учений секретар Наукової ради НАН України з проблеми «Кібернетика»
Електронні посилання на авторські профілі дослідника у наукометричних  базах даних:
 
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

2013

Кошкина Н.В. Выявление Hide4PGP вложений в аудиосигналах // Проблемы управления и информатики. – 2013. – № 3.– C. 151–156.

Кошкина Н.В. Выявление в аудиосигналах скрытых сообщений, внедренных с помощью программы S-Tools // Захист інформації. – 2013. – № 4. – С. 316–326. 

Кошкіна Н.В. Стійкі до активних атак методи комп’ютерної стеганографії // Вісник НАН України. – 2013. – № 4. – С. 61–66. 

Кошкіна Н.В. Виявлення НЗБ-стеганографії на базі рядків матриці суміжності аудіосигналів // Праці міжнар. конф. “Питання оптимізації обчислень-XL”. – Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2013. – С. 134–135.

2014

Zadiraka V., Koshkina N. Spectral methods of computer steganography problem decision // Methods of effective protection of information flows / edited by V. Zadiraka, Y. Nykolaichuk. – Ternopil: Terno-graf, 2014. – P. 96–120.

Кошкина Н.В. Исследование применимости матрицы смежности для выявления стеганоаудиоконтейнеров // Проблемы управления и информатики. – 2014. – № 1 – C. 148–156.

Кошкина Н.В. Стеганоанализ изображений в формате jpeg на базе атаки контрольным внедрением // Управляющие системы и машины. – 2014. – № 4. – С. 3–17. 

Кошкина Н.В. Стеганоанализ бесключевых стеганосистем на основе атаки контрольным внедрением // Проблемы управления и информатики. – 2014. – № 6. – С. 137–144.

Кошкіна Н.В. Стеганоаналіз цифрових зображень із застосуванням контрольного вкраплення // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-техн. конф. «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – 2014. – C. 98–100.

2015

Кошкина Н.В. Обзор и классификация методов стеганоанализа // Управляющие системы и машины. – 2015. – № 3. – С. 3–12. 

Кошкіна Н.В. Методи стеганоаналізу з навчанням та класифікацією за характеристичними векторами // Праці міжнар. конф. “Питання оптимізації обчислень-XL”. - Київ: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2015 – С. 153–154.

2016

Задірака В.К., Кошкіна Н.В., Швідченко І.В. Комп’ютерній стеганографії 20 років // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. «Захист інформації і безпека інформаційних систем» (2–3 червня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 98–99.

2020

Koshkina N.V. Comparison of Efficiency of Statistical Models Used for Formation of Feature Vectors by JPEG Images Steganalysis // Theoretical and Applied Cybersecurity. – 2020. – №1 (2). – P. 22 – 28. https://doi.org/10.20535/tacs.2664-29132020.1.209433

Кошкіна Н.В. Дослідження основних компонентів систем JPEG-стеганоаналізу на базі машинного навчання // Захист інформації. – 2020. – №2 (22). – С. 97 – 108. https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/view/14801

Кошкіна Н.В. Порівняння різних моделей характеристичних векторів для JPEG-стеганоаналізу // Матеріали Х міжнародної науково-технічної конференції ITSec 2020 (Безпека інформаційних технологій). – К.: НАУ. – С. 7 – 10.

Корченко А.О. , Іванченко Є.В., Кошкіна Н.В., Кузнецов О.О., Качко О.Г.,  Потій О.В., Онопрієнко В.В., Бобух В.А. Стандартизація систем, комплексів та засобів криптографічного захисту інформації в Україні для застосування в пост-квантовому середовищі, в умовах ведення інформаційних та гібридних війн // Захист інформації. – 2020. – №4 (22).  – С. 227–254. https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/view/15257

 2021

Кошкіна Н.В. Про вплив параметрів зображень у форматі JPEG на точність їх стеганоаналізу // Cybernetics and Computer Technologies. – 2021. – № 1. – С. 74–85. https://doi.org/10.34229/2707-451X.21.1.8

Кошкіна Н.В. Стеганоаналіз J-UNIWARD // Кібернетика і системний аналіз. – 2021. – №3 (57). – С. 184–192.

Корченко А.О., Іванченко Є.В., Кошкіна Н.В., Кузнецов О.О., Качко О.Г., Потій О.В., Онопрієнко В.В., Бобух В.А. Сучасні комплекси пост-квантової безпеки державних електронних інформаційних ресурсів // Ukrainian Scientific Journal of Information Security . – 2021. – №1 (27). – Р. 27–52. https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Infosecurity/article/view/15575  

Кошкіна Н.В. Про підвищення точності виявлення JPHIDE стеганограм // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2021. – №32. – С. 170–174. http://www.fmmit.lviv.ua/index.php/fmmit/article/view/181/171