НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • розробка теоретичних основ та методів побудови оптимальних за точністю та швидкодією алгоритмів розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики;

 • розробка комп’ютерних технологій розв’язання задач прикладної та обчислювальної математики з заданими значеннями характеристик якості за точністю та швидкодією.

 • тестування якості прикладного програмного забезпечення;

 • алгоритмізація неперервних виробничих процесів;

 • розробка нових цілочисельних ортогональних перетворень;

 • розробка методів цифрової обробки сигналів і зображень;

 • впровадження інформаційних технологій для підвищення продуктивності систем двохключової криптографії;

 • дослідження і розробка методів комп’ютерної стеганографії та стеганоаналізу;

 • розробка алгоритмів криптостеганоаналізу;

 • застосування моделі хмарних обчислень для розв’язання задач захисту інформації;

 • розробка ефективних алгоритмів розв’язання задач дистанційного моніторингу;

 • розробка алгоритмів багаторозрядної арифметики в послідовній, паралельній та квантовій моделях обчислень.