В Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України з 2018 року в мережі семінарів Наукової ради з проблеми «Кібернетика» при Відділенні інформатики НАН України функціонує семінар "Методи обчислювальної математики" (з 2022 року "Методи обчислювальної математики").

Доповіді, які виносяться на семінар, присвячені:
 • теоретичним основам та методам побудови оптимальних за точністю та швидкодією алгоритмів розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики;
 • методам комп’ютерної стенографії та стеганоаналізу;
 • тестуванню якості алгоритмів-програм розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики;
 • комп’ютерній арифметиці багаторозрядних чисел;
 • методам та алгоритмам паралельних та розподілених обчислень;
 • математичним моделям з наближеними даними;
 • програмному забезпеченню сучасних та перспективних обчислювальних систем;
 • математичному моделюванню та оптимізації хвильових процесів у неоднорідних середовищах;
 • математичному моделюванню актуальних еколого-інформаційних задач на основі нових дробово-диференційних математичних моделей прогнозування динаміки міграційних процесів в пористих середовищах та середовищах фрактальної структури.

В рамках семінару працює Проблемна рада, яка рекомендує до захисту на Спеціалізованій Вченій раді Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України Д 26.194.02 кандидатські та докторські дисертації за спеціальностями 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи і 113 – прикладна математика.

Керівники семінару: академік НАН України В.К. Задірака,
 академік НАН України О.М. Хіміч.
Вчений секретар семінару: канд. фіз.-мат. наук І.В. Швідченко.
 
Заявка на доповідь має містити в собі:
 • відомості про доповідача (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, організація, e-mail, телефон);
 • тези доповіді (1-2 стор.).

Регламент виступу: до 30 хвилин.

Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.