Дата проведення

Доповідач(-і), назва доповіді

26.02.2024

Луц В.К. аспірант, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

Методи і алгоритми адаптивного кодування зображень 

13.02.2024

Глазунов М.М. доктор фізико-математичних наук, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, м. Київ 

Пакування та покриття двовимірними кулями і областями Мінковського дійсної площини 

26.12.2023

Прогонов Д.О. кандидат технічних наук, Мачуський Є.А. доктор технічних наук, Навчально-науковий Фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ 

Методи та засоби досягнення меж точності виявлення стегоданих, вбудованих до цифрових зображень 

21.06.2023

Богаєнко В.О. кандидат технічних наук, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ 

Математичне та компютерне моделювання гідрогеоміграційних процесів з некласичною динамікою на основі високопродуктивних обчислювальних алгоритмів 

4.06.2023

Терещенко А.М. кандидат фізико-математичних наук, докторант, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ 

Ефективні за швидкодією алгоритми виконання операцій багаторозрядної арифметики у послідовній та паралельній моделях обчислень 

20.12.2022

Кашпур О.Ф. кандидат фізико-математичних наук, доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 

Інтерполяція в гільбертових та евклідових просторах 

3.05.2022

Луц Л.В. кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ 

Оптимальні за точністю квадратурні та кубатурні формули обчислення інтегралів від швидкоосцилювальних функцій 

2.02.2021

Семенов В.В. молодший науковий співробітник, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ 

Математичні моделі та алгоритми розв’язання векторних задач оптимізації на дискретних множинах 

Мановицька Д.О. провідний інженер-програміст, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ 

Моделі і алгоритми розв’язання багатокритеріальних задач системної оптимізації та їх застосування 

22.12.2020

Міца О.В.  кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних управляючих систем та технологій, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород 

Моделювання та оптимізація спектральних коефіцієнтів шаруватих оптичних систем з неоднорідними границями 

8.10.2019

Зайцев Д.А. доктор технічних наук, професор, Одеський державний екологічний університет, м. Одеса 

Композиция кланов для решения линейных систем на параллельных архитектурах 

3.09.2019

Семенов В.Ю.  кандидат фізико-математичних наук, ООО «Дельта» СПЕ, м. Київ 

Розв’язання систем нелінійних рівнянь та задач мінімізації функцій: елементи теорії та застосування 

25.06.2019

Попов О.В. кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ 

Комп’ютерні методи дослідження математичних моделей з розрідженими структурами даних 

27.05.2019

Базилевич Ю.М. доктор фізико-математичних наук, доцент, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро 

Оптимизация параметров системы с точки зрения устойчивости по А. М. Ляпунову 

9.04.2019

Барболіна Т.М. кандидат фізико-математичних наук, доцент, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава 

Теорія та методи комбінаторної оптимізації на розміщеннях: детерміновані та стохастичні задачі 

26.02.2019

Кудін А.М. доктор технічних наук, старший науковий співробітник, фізико-технічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний банк України, м. Київ

Коваленко Б.А. ООО «GlobalLogic Ukraine», м. Київ

Обчислення на блокчейн-системах: теоретичні та практичні аспекти 

22.01.2019

Дзядик Ю.В. кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Міжнародний центр інформаційних технологій та систем НАН України, м. Київ 

Деякі напрями розвитку А-теорії В.К. Дзядика 

20.11.2018

Єфіменко М.В. кандидат технічних наук, доцент, науково-виробниче підприємство «ХАРТРОН-ЮКОМ», м. Запоріжжя 

Разработка методологического обеспечения синтеза алгоритмов высокоточного управления ориентацией КА дистанционного зондирования Земли 

11.09.2018

Панченко Б.Є. доктор фізико-математичних наук, професор, Одеська національна академія зв'язку імені О.С. Попова, м. Одеса 

О численном исследовании сингулярных интегральных уравнений с неопределяемым индексом 

22.05.2018

Чистяков О.В. молодший науковий співробітник, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ 

Гібридні алгоритми дослідження та розв’язування алгебраїчної проблеми власних значень для розріджених матриць 

17.04.2018

Семенов В.Ю.  кандидат фізико-математичних наук, ООО «Дельта» СПЕ, м. Київ 

Решение задач обработки сигналов и распознавания образов на основе методов решения систем нелинейных алгебраических уравнений и глобальной оптимизации 

13.03.2018

Базилевич Р.П.

13.02.2018

Кудін А.М.  доктор фізико-математичних наук, Національний банк України, м. Київ 

Блокчейн-технології та криптовалюти 

26.12.2017

Гнатів Л.О.