Доповіді

 
Дата проведення Доповідач(-і), назва доповіді, тези

12.03.2024

Королюк Д.В. доктор фізико-математичних наук, Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, Інститут математики НАНУ, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАНУ, м. Київ

Фотонна платформа квантового компютера

20.02.2024

Терещенко А.М. кандидат фізико-математичних наук, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

Симуляція вентиля Тоффолі з використанням одно- та двокубітних вентилів

30.01.2024

Семотюк М.В. кандидат технічних наук, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

Квантові обчислення та факторизація складових чисел: сьогодення та перспективи

12.12.2023

Терещенко А.М. кандидат фізико-математичних наук, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

Квантова телепортація та надщільне кодування 

5.12.2023

Кудін А.М. доктор технічних наук, Національний банк України, Навчально-науковий Фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ

За межами постквантової криптографії або криптосистеми, стійкі в певних моделях обчислень 

10.10.2023

Фесенко А.В. кандидат фіз.-мат. наук, Навчально-науковий Фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ

Наявні можливості та перспективи побудови квантових обчислювальних пристроїв 

27.06.2023

Устименко В.О. доктор фізико-математичних наук, Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України та Royal Holloway of University of London, United Kingdom

Проєктивні геометрії, постквантові криптосистеми від багатьох змінних та схеми типу Ель Гамаля 

13.06.2023

Устименко В.О. доктор фізико-математичних наук, Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України та Royal Holloway of University of London, UK

Алгебраїчна геометрія та нові алгоритми постквантової криптографії 

6.06.2023

Терещенко А.М. кандидат фізико-математичних наук, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

Багаторозрядна арифметика для квантової моделі обчислень

14.03.2023

Гнатюк С.О. доктор технічних наук, Національний авіаційний університет, м. Київ.

Квантова криптографія та квантовий звязок: останні досягнення, передові технології та галузі застосування 

14.02.2023

 

Савчук М.М., член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, Фесенко А.В. кандидат фіз.-мат. наук

Навчально-науковий фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ

Квантові алгоритми для розв’язку алгебраїчних задач та можливості їх застосування в криптоаналізі (продовження) 

31.01.2023

Савчук М.М., член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, Фесенко А.В. кандидат фіз.-мат. наук

Навчально-науковий фізико-технічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ

Квантові алгоритми для розв’язку алгебраїчних задач та можливості їх застосування в криптоаналізі 

1.11.2022

Васіліу Є.В. доктор технічних наук, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, м. Одеса

Квантове розподілення таємних ключів шифрування – новітня технологія криптографічного захисту інформації 

18.10.2022

Горбенко І.Д. доктор технічних наук, ПАТ “Інститут інформаційних технологій”, м. Харків

Концепція зниження ризиків для вразливих криптографічних систем, розробка, стандартизація та впровадження стійких постквантових криптопримітивів на міжнародному та національному рівнях 

27.09.2022

Шевченко С.М. доктор фіз.-мат. наук, Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, м. Харків

Квантовий комп’ютер – з точки зору фізика