ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародному науковому симпозіумі «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVIІІ)», який присвячений 100-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова.
Симпозіум відбудеться 19–22 вересня 2023 року на базі Національного університету «Львівська політехніка».
До участі запрошуються науковці, фахівці, аспіранти та студенти, напрям діяльності яких пов’язаний з тематикою симпозіуму.

ОРГАНІЗАТОРИ І СПОНСОРИ

Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
ПАТ "Інститут інформаційних технологій"

МЕТА СИМПОЗІУМУ

Ознайомлення учасників симпозіуму із сучасними досягненнями у галузі обчислювальної, прикладної та дискретної математики.

НАПРЯМКИ РОБОТИ СИМПОЗІУМУ
1.  Загальна теорія оптимізації обчислень.
2.  Наближення та відновлення функцій і функціоналів.
3.  Цифрова обробка сигналів та зображень.
4.  Розв’язування рівнянь.
5.  Системний аналіз, оптимізація, математичне програмування.
6.  Методи захисту інформації.
7.  Квантові обчислення.
8. Прикладні задачі.
ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ

Робота симпозіуму передбачає круглий стіл, виступи з науковими доповідями, дискусії та конкурс на кращу доповідь молодих вчених.

РОБОЧІ МОВИ

Українська, англійська.

МАТЕРІАЛИ СИМПОЗІУМУ

Матеріали симпозіуму будуть опубліковані у збірнику наукових праць, який входить до переліку фахових видань України: «Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології» в друкованому (для бібліотек) і електронному (для учасників) вигляді.

 ВАЖЛИВІ ДАТИ
Подання заявок, статей та супровідних документів учасників симпозіуму до 15.03.2023 р.
Повідомлення про включення доповіді до програми симпозіуму до 1.05.2023 р.
Оплата за участь у симпозіумі (після отримання другого інформаційного повідомлення) до 1.06.2023 р.
Розсилання запрошень на симпозіум (після оплати оргвнеску) до 1.09.2023 р.
Реєстрація, робота симпозіуму 19.09. – 22.09.2023 р.

 ПРОГРАМА СИМПОЗІУМУ

Програма симпозіуму