ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ГОЛОВА
Задiрака Валерій Костянтинович,
академік НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор,
завідуючий відділом оптимізації чисельних методів
(Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)
Члени організаційного комітету
Вчений секретар
Швідченко Інна Віталіївна,
кандидат фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
(Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)
Сидорук Володимир Антонович,
кандидат фізико-математичних наук
(Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)
 

 

Малачівський Петро Стефанович,
доктор технічних наук, професор
(ЦММ ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів)

Білущак Юрій Ігорович,
кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник
(ЦММ ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, м. Львів)

 

Гнатів Богдан Васильович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
(Національний універститет «Львівська політехніка», м. Львів)

  Пізюр Ярополк Володимирович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
(Національний універститет «Львівська політехніка», м. Львів)
  Рижа Ірина Андріївна,
кандидат технічних наук, доцент
(Національний універститет «Львівська політехніка», м. Львів)