Швідченко Інна Віталіївна

ШВІДЧЕНКО ІННА ВІТАЛІЇВНА

Академічне вчене звання:
Науковій ступінь:
кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання:
старший науковий співробітник
Посада:
провідний науковий співробітник
Рік народження:
1980
Стаж роботи:
з 2005 року
Наукові напрямки роботи:

проблеми інформаційної безпеки – побудова систем стеганографічного перетворення, методів стеганографічного аналізу, систем захисту інформації на базі інтеграції криптографії і стеганографії

Основні наукові результати:
 
  • виконано пошук можливих шляхів забезпечення стійкості вкрапленої інформації до пасивних та активних атак (атака стиснення зі втратами) на контейнер;
  • розроблено, вдосконалено, реалізовано та оцінено якість запропонованих стеганографічних алгоритмів вкраплення/вилучення інформації в контейнери-зображення;
  • запропоновано модель криптостеганографічної системи, яка узгоджує статистичні характеристики даних отриманих на виході криптографічних алгоритмів з статистичними характеристиками контейнера-зображення;
  • досліджено і проаналізовано стеганоаналітичні методи виявлення наявності даних, які ефективні в порівняні з більшістю популярних стеганографічних програм, що приховують інформацію в контейнерах-зображеннях;
  • запропоновано технологію ефективного використання методів стеганоаналізу до різних форматів графічних файлів.
Загальна кількість публікацій:
40
Прикладні дослідження і впровадження:
 
розроблені комп’ютерні технології розв’язання задач комп’ютерної стеганографії (СБ України)
Нагороди:
  • лауреат премії Президента України для молодих вчених (2012 р.); 
  • стипендіат НАН України для молодих вчених (2013-2015 рр.)
Підготовка кадрів:
Громадська/педагогічна діяльність:
 
Інша інформація:
  • учений секретар (з 2017 р.) та член організаційного комітету Міжнародних наукових форумів з питань оптимізації обчислень;
  • учений секретар наукового семінару "Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах" 
h-index за даними
e-mail:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


 СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

2007

1. Швидченко И.В. Анализ криптостеганографических алгоритмов // Проблемы управления и информатики. – 2007.  – № 4. – С. 149–155.

2. Швідченко І.В. Використання криптостеганографічних методів для захисту даних // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXIII): праці міжнар. конф., присвяченої 50-річчю створення Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова, 23–28 вересня 2007. – К., 2007. – С. 305–306.

2008

3. Швідченко І.В. Про загальні принципи побудови стійкого криптостеганографічного приховування інформації в цифрових описах зображень // Проблемно-наукова міжгалузева конференція «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, економіки та моделювання (ПНМК-2008)». – Бучач, 2008. – Вип. 4, Т. 1. – С. 58–59.

2009

4. Швидченко И.В. Стойкие криптостеганографические алгоритмы  // Искусственный интеллект. – 2009. – № 1. – С. 218–226.

5. Швидченко И.В. Оптимизация стеганоалгоритма на базе теоремы о свертке за счет использования преобразования Хартли  // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV): праці міжнар. конф., присвяченої 40-річчю І симпозіуму та літньої математичної школи з питань точності й ефективності обчислювальних алгоритмів, 24–29 вересня 2009. – К., 2009. – Т. 2. – С. 394–399.

2010

6. Швидченко И.В. Криптостеганографический алгоритм с использованием методов сегментации // Международный научно-технический журнал Проблемы управления и информатики. – 2010. – № 5. – С. 145–153.

7. Швидченко И.В. Методы стеганоанализа для графических файлов // Искусственный интеллект. – 2010. – № 4. – С. 697–705.

8. Швідченко І.В. Новий підхід приховання інформації в кольорових зображеннях // Міжнародна проблемно-наукова міжгалузева конференція «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2010)». – Бучач, Східниця, 2010. – Вип. 6, Т. 1. – С. 112–116.

2011

9. Швідченко І.В.  Стеганографічний алгоритм вкраплення інформації в зображення стійкий до стискання // Збірник наукових праць “Поступ в науку” міжнар. проблемно-наукової міжгалузевої конф. “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК–2011)”, Бучач: Інститут менеджменту і аудиту. –2011. – № 7. – С. 166–170.

10. Швідченко І.В.  Інтегрований підхід до побудови стеганостійких алгоритмів // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конф. “Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства” (ЮПІС–2011)”, Івано-Франківськ: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.  – 2011. – С. 133–135.

2012

11. Швідченко І.В. Аналіз програмного забезпечення зі стеганоаналізу // Искусственный интеллект. – 2012. – № 3. – С. 487–495. [Повний текст PDF]

12. Швідченко І.В. Програмні засоби для розв’язання задач стеганоаналізу // Зб. наук. праць міжнар. проб.-наук. міжгалуз. конф. “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2012)”. – 2012. – № 8. – С. 158–160.

13. Швідченко І.В. Методи виявлення стеганографічного приховання інформації в зображеннях // Матеріали І-ої міжнар. наук.-тех. конф. “Захист інформації і безпека інформаційних систем”. – 2012. – С. 124–125.

14. Швідченко І.В. Методи виявлення стеганографічного приховання інформації в зображеннях // Вісник національного університету „Львівська політехніка”. Серія: „Автоматика, вимірювання та керування”. – Львів. – 2012. – № 41. – С. 198–203. [Повний текст PDF]

2013

15. Швідченко І.В. Про один метод стеганографічного аналізу контейнерів-зображень // Штучний інтелект. – 2013. – № 3. – С. 554–563. [Повний текст PDF]

16. Швідченко І.В. Стеганоаналіз звукових та графічних контейнерів // Сучасна інформатика: Проблеми, досягнення та перспективи розвитку: праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова, 12-13 вересня 2013. – К., 2013. – С. 278–280. [Повний текст PDF]

17. Швідченко І.В. Метод виявлення вкраплення даних в цифрових зображеннях // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL): праці міжнар. конф., присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова, 30 вересня – 4 жовтня 2013. – К., 2013. – С. 273–274. [Повний текст PDF]

2014

18. Задирака В.К., Кудин А.М., Швидченко И.В. Стеганография в облачных информационно-коммуникационных системах // Компьютерная математика. – 2014. – № 1. – С. 54–60. [Повний текст PDF]

19. Швідченко І.В. Загальна модель для структурного стеганоаналізу методу заміни найменш значущого біту // Зб. наук. праць міжнар. проб.-наук. міжгалуз. конф. “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ПНМК-2014)”. – 2014. – № 9. – С. 158–162. [Повний текст PDF]

2015

20. Zadiraka V.K., Kudin A.M., Bredelev B.A., Shvidchenko I.V. Cryptographic and steganographic protocols for cloud systems // Computer Technologies In Information Security. – Ternopil: “Kart-blansh”, 2015. – P. 9–41. [Повний текст PDF]

21. Задирака В.К., Кудин А.М., Бределев Б.А., Швидченко И.В. Применение CAPTCHA в компьютерной стеганографии // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – № 5. – С.149–156. [Повний текст PDF]

22. Задирака В.К., Швидченко И.В. Влияние качества оценки погрешности округления стеганоалгоритма на его стойкость // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2015. – Вип. 12. – С. 101–112. [Повний текст PDF]

23. Задірака В.К., Швідченко І.В. Шляхи підвищення стеганостійкості спектральних алгоритмів // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII): праці міжнар. наук. школи-семінару, присвяченої 85-річчю від дня народження академіка В.С. Михалевича, 21 – 25 вересня 2015. – К., 2015. – С. 150. [Повний текст PDF

2016

24. Життя у спогадах: до 75-річчя від дня народження Валерія Костянтиновича Задіраки / Упорядник І.В. Швідченко. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. – с. 226. [Повний текст PDF]

25. Задирака В.К., Кудин А.М., Селюх П.В., Швидченко И.В. Облачные технологии: новые возможности вычислительного криптоанализа // Проблемы управления и информатики. – 2016. – № 1. – С. 148–155. [Повний текст PDF]

26. Сергиенко И.В., Задирака В.К., Бабич М.Д., Швидченко И.В. Вопросы оптимизации вычислений. Международная научная школа-семинар (ВОВ-XLII) в Закарпатье, посвященная 85-летию со дня рождения академика В.С. Михалевича // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 2. – С. 184–185. [Повний текст PDF]

27. Задірака В.К., Бабич М.Д., Швідченко І.В. Про міжнародні наукові форуми з проблем оптимізації обчислень // Тези доп. VII міжнар. наук. конф. «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації» (21–22 квітня 2016 р.). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. – С. 77–79. [Повний текст PDF]

28. Задірака В.К., Кошкіна Н.В., Швідченко І.В. Комп’ютерній стеганографії 20 років // Матеріали V міжнар. наук.-техн. конф. «Захист інформації і безпека інформаційних систем» (2–3 червня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 98–99. [Повний текст PDF]

2017

29. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Наукова тематика міжнародних математичних форумів з питань оптимізації обчислень // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. – 2017. – Вип. 15. –  C. 189–193. [Повний текст PDF]

2018

30. Zadiraka V.K., Kudin A.M., Shvidchenko I.V., Seliukh P.V., Komada P., Kalizhanova A. Security estimates updating of asymmetric cryptosystems for modern computing // Recent Advances in Information Technology: Proceedings of the 13th Warsztaty Doktoranckie Conference (WD 2016), June 11-13, 2016, Lublin, Poland, and the 13th International Conference on Measurement and Control in Complex Systems (MCCS 2016), October 3-6, Vinnytsia, Ukraine, 2017. – P. 1–12. [Повний текст PDF]

31. Сергиенко И.В., Задирака В.К., Швидченко И.В. Вопросы оптимизации вычислений. Международная научная конференция (ВОВ-XLIV), посвященная 60-летию со дня основания Института кибернетики имени В.М. Глушкова НАН Украины // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – № 1. – С. 193–194. [Повний текст PDF] 

32. Сергиенко И.В., Задирака В.К., Швидченко И.В. Розширене засідання семінару «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах» та Координаційна нарада «Питання оптимізації обчислень» (ПОО-XLV) // Кибернетика и системный анализ. – 2018. – № 4. – С. 191–192. [Повний текст PDF]

2019

33. Кудін А.М., Коваленко Б.А., Швідченко І.В. Технологія «блокчейн»: питання аналізу та синтезу // Кибернетика и системный анализ. – 2019. – № 3. – С. 164–172.

34. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Від теорії похибок до сучасних комп’ютерних технологій // Збірник «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки». - 2019. - вип. 19. - С. 142-148. DOI: 10.32626/2308-5878.2019-19.142-148. [Повний текст PDF]

2020

35. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Міжнародний науковий симпозіум «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)», присвячений 50-річчю першого симпозіума та літньої математичної школи з питань точності та ефективності обчислювальних алгоритмів // Кибернетика и системный анализ. - 2020. - № 1. - С. 195-196. 

36. Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Теорія обчислень: від гарантованих оцінок похибок до сучасних комп'ютерних технологій // Вісн. НАН України. - 2020. - № 1. - С. 56-61. DOI: https://doi.org/10.15407/visn2020.01.056. [Повний текст PDF]

37. Задірака В.К., Швідченко І.В. До питання точності наближеного розв’язку задачі // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління” (ICSM-2020). – Надвірна, 2020. – С. 27–29.

38. Задірака В.К., Луц Л.В., Швідченко І.В. Оптимальне чисельне інтегрування. Cybernetics and Computer Technologies. 2020. 4. С. 47–64. https://doi.org/10.34229/2707-451X.20.4.4

2021

39. Задірака В.К., Швідченко І.В. Елементи теорії тестування якості прикладного програмного забезпечення // Збірник матеріалів проблемно-наукової міжгалузевої конференції “Інформаційні проблеми комп'ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління” (ICSM-2021), 27-28 травня 2021 р. – Надвірна, 2021. – С. 23-24.

40. Задірака В.К., Луц Л.В., Швідченко І.В. Інваріанти оптимального інтегрування швидкоосцилюючих функцій // Збірник наукових праць "Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології". - 2021. - Вип. 32. - С.  121-125. https://doi.org/10.15407/fmmit2021.32.121 [Повний текст PDF]

41. Задірака В.К., Швідченко І.В. Використання похибки заокруглення в сучасних комп’ютерних технологіях. Cybernetics and Computer Technologies. 2021. 3. С. 43–52. 

  2022

Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В. Міжнародна наукова конференція “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVІI)”, присвячена 30-річчю незалежності України // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – № 1. - C. 190-192.